• Odbierz prezent
ALUMETAL S.A.: Informacja o przewidywanych ponadprzeciętnych wynikach skonsolidowanych w I kwartale 2021 roku (2021-02-25 17:47)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
ALUMETAL S.A.
Temat
Informacja o przewidywanych ponadprzeciętnych wynikach skonsolidowanych w I kwartale 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że po przeprowadzeniu wewnętrznych analiz związanych z szacowaniem bieżących wyników finansowych Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. („Grupa Alumetal”) przewiduje osiągnięcie w I kwartale 2021 roku ponadprzeciętnych skonsolidowanych wyników finansowych:
a) ilości sprzedaży na poziomie około 60 tys. ton, co oznacza wzrost o około 30% w stosunku do I kwartału 2020 roku,
b) przychodów ze sprzedaży o około 60% większych rok do roku,
c) zysku EBITDA ponad dwukrotnie większego oraz raportowanego i znormalizowanego zysku netto około trzykrotnie większego niż w I kwartale 2020 roku.

W ocenie Zarządu, pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Alumetal w I kwartale 2021 roku mają przede wszystkim następujące czynniki:
- wzrost zapotrzebowania na produkty Grupy Alumetal i w konsekwencji zwiększenie udziału w rynku europejskim,
- wzrost stopnia wykorzystania przez Grupę Alumetal posiadanych zdolności produkcyjnych do około 90% i oddanie do eksploatacji w ostatnich miesiącach nowej, efektywnej kosztowo linii produkcyjnej w zakładzie w Kętach,
- ukształtowanie się na rynku europejskim w ostatnich miesiącach korzystnej relacji pomiędzy cenami sprzedaży stopów aluminiowych a cenami zakupu aluminiowych surowców złomowych.

Jednocześnie Zarząd informuje, że powyższe szacunki zostały dokonane w oparciu o najlepszą wiedzę Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Emitent poda ostateczne wyniki finansowe w raporcie okresowym Spółki za I kwartał 2021 roku, którego publikacja jest planowana na 17 maja 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALUMETAL S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-650Kęty
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kościuszki111
(ulica)(numer)
+48 (33) 47 07 100+48 (33) 47 07 101
(telefon)(fax)
alumetal@alumetal.plwww.alumetal.pl
(e-mail)(www)
549-20-40-001357081298
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Agnieszka DrzyżdżykPrezes Zarządu
2021-02-25Przemysław Grzybek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk