• Odbierz prezent
ALUMAST S.A.: Złożenie przez Alumast S.A. pozwu przeciwko Voice Net S.A. (2021-03-02 10:35)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
ALUMAST S.A.
Temat
Złożenie przez Alumast S.A. pozwu przeciwko Voice Net S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Alumast S.A. („Spółka”) informuje o wniesieniu do Sądu Okręgowego w Rzeszowie pozwu przeciwko Voice Net S.A. z siedzibą w Rzeszowie o zapłatę na rzecz Spółki kwoty 3.682.867,91 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty. Pozew wpłynął do Sądu Okręgowego w Rzeszowie dnia 2 marca 2021 r.
Kwota stanowiąca przedmiot sporu stanowi pozostałą część wynagrodzenia za prace zlecone przez pozwanego Spółce na podstawie umów, o których zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2018 z dnia 24 maja 2018 r., w związku z jednostronnym ograniczeniem zakresu prac przez pozwanego, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r., po odliczeniu kosztów zaoszczędzonych przez Spółkę wobec ograniczenia zakresu prac.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALUMAST S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-300Wodzisław Śląski
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marklowicka30a
(ulica)(numer)
32 456024832 4554725
(telefon)(fax)
info@alumast.euwww.alumast.eu
(e-mail)(www)
647-22-13-249276766892
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Zbigniew SzkopekPrezes Zarządu
2021-03-02Beata HutWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk