• Odbierz prezent
ALUMAST S.A.: Zawarcie porozumienia o współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. oraz JSW Innowacje S.A. (2021-02-17 11:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia: 2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
ALUMAST S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia o współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. oraz JSW Innowacje S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 17 lutego 2021 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. oraz JSW Innowacje S.A.

Celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych działań zmierzających do opracowania i wdrożenia do eksploatacji konstrukcji wykonanych przez Alumast S.A. z materiałów kompozytowych i polimerobetonowych zbrojonych włóknami szklanymi i cyrkonowymi. Konstrukcje będą dostosowane do potrzeb technicznych, specyfiki i środowiska prowadzonych działalności oraz rozwoju zakładów należących do GK JSW. Celem zaplanowanych działań jest zwiększenie żywotności stosowanych rozwiązań i materiałów oraz ograniczenia kosztów eksploatacyjnych w strefach zagrożonych wybuchem, stałym oddziaływaniem środowiska korozyjnego lub uciążliwych warunków pracy ze względu na temperaturę, wilgotność i ścieralność.

Warunki współpracy Stron w poszczególnych obszarach, zawierających się w przedmiocie niniejszego porozumienia, zostaną każdorazowo określone w sposób szczegółowy w odrębnych umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALUMAST S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-300Wodzisław Śląski
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marklowicka30a
(ulica)(numer)
32 456024832 4554725
(telefon)(fax)
info@alumast.euwww.alumast.eu
(e-mail)(www)
647-22-13-249276766892
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Zbigniew SzkopekPrezes Zarządu
2021-02-17Beata HutWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk