• Odbierz prezent
ALTUS S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny wniosku w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021 (2022-05-26 17:20)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS S.A.
Temat
Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny wniosku w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALTUS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 maja 2022 roku, na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu, dotyczący pokrycia straty netto Spółki zgodnie z którym „Zarząd Altus S.A. w związku z osiągnięciem przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. straty netto w wysokości 720.567,93 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 93/100), postanawia pokryć stratę z kapitału zapasowego powstałego z agio.”

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r, zgodnie z wnioskiem Zarządu.


Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
Par. 17 ust 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz.U. EU L nr 173) „(Rozporządzenie MAR”)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALTUS S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-696WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PANKIEWICZA3
(ulica)(numer)
(0-22) 380 32 85(0-22) 380 32 86
(telefon)(fax)
biuor@altustfi.plwww.altustfi.pl
(e-mail)(www)
1080003690141158275
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-05-26Piotr GóralewskiPrezes Zarządu


2022-05-26Wioletta BłaszkowskaCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk