• Odbierz prezent
ALTUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał (2022-05-27 17:40)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2022
Data sporządzenia:2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ALTUS S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 czerwca 2022 r. (piątek) na godzinę 10.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, Warszawa (00-696) ul. Pankiewicza 3. Ogłoszenie o zwołaniu w/w Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zostały zamieszczone wraz z projektami uchwał oraz dokumentacją przedkładaną Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do rozpatrzenia zostały zamieszczone również na stronie internetowej Spółki.


Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędących państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS SA 2022.pdfogłoszenie o zwołaniu
Projekty uchwał na ZWZA_2022.pdfprojekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALTUS S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-696WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PANKIEWICZA3
(ulica)(numer)
(0-22) 380 32 85(0-22) 380 32 86
(telefon)(fax)
biuor@altustfi.plwww.altustfi.pl
(e-mail)(www)
1080003690141158275
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-05-27Piotr GóralewskiPrezes Zarządu


2022-05-27Wioletta BłaszkowskaCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk