• Odbierz prezent
ALTA: Rozwiązanie i zawarcie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości (2021-07-28 21:34)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-07-28
Skrócona nazwa emitenta
ALTA
Temat
Rozwiązanie i zawarcie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Chmielowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Siewierzu („Sprzedający”, Spółka inwestycja Emitenta) i
Spółki z Grupy Murapol tj: Murapol Projekt Sp. z o.o. 1 Sp. j. z siedzibą w Bielsku – Białej i Murapol Real Estate S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej (Zwane dalej Nabywcą), razem Sprzedający i Nabywca zwane Stronami,
zawarły w dniu 28.07.2021r. następujące umowy:

1.Umowę rozwiązania przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 4.05.2017r., o zawarciu której Spółka informowała w dniu 4.05.2017 r. w raporcie bieżącym nr 9/2017 (z późn. zmianami), na podstawie, której strony zobowiązały się do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej pozwalającej na budowę około 330 mieszkań w terminie do 30.06.2022r.
2.Umowę rozwiązania przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 12.11.2019r., o zawarciu, której Spółka informowała w dniu 13.11.2019 r. w raporcie bieżącym nr 24/2019 (z poźn. zmianami), na podstawie której strony zobowiązały się do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych pozwalających na budowę około 215 mieszkań (umowa sprzedaży została zawarta w dniu 06.08.2020r.) oraz nieruchomości gruntowych pozwalających na budowę około 250 mieszkań w terminie do 30.04.2022r.

3.Przedwstępne umowy sprzedaży, na podstawie których w latach 2022-2023r. Nabywca kupi od Spółki Chmielowskie nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 10,7 ha, na których Nabywca będzie mógł zbudować około 1 100 mieszkań w Inwestycji Miasteczko Siewierz Jeziorna. Łączna kwota transakcji wyniesie ponad 30, 5 mln zł

Strony ustaliły, że przedwstępne umowy sprzedaży będą zawierane w etapach
(4-7), przy czym przeniesienie prawa własności będzie miało miejsce:
- Nieruchomości Etap 4 – w terminie do 28.02.2022r. – powierzchnia 1,82 ha
- Nieruchomości Etap 5 – w terminie do 28.02.2022r. – powierzchnia 1,88 ha
- Nieruchomości Etap 6- w terminie do 31.05.2023r. – powierzchnia 2,96 ha
- Nieruchomości Etap 7 – w terminie do 31.05.2023r. – powierzchnia 4,05 ha

Zawarcie umów przyrzeczonych na podstawie ww. przedwstępnych umów sprzedaży Nieruchomości uzależnione jest od spełnienia warunków zawieszających w terminach określonych w poszczególnych umowach, przy czym są to warunki zwyczajowe dla tego typu umów w tym w szczególności: nieskorzystanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) z przysługującego Skarbu Państwa prawa pierwokupu oraz nieskorzystanie przez Gminę Siewierz z przysługującego jej prawa pierwokupu.

Zgodnie z treścią umów przedwstępnych w sytuacji niespełnienia się zwyczajowych dla tego typu umów warunków zawieszających, Stronom przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umów przedwstępnych w terminach i warunkach zwyczajowo przyjętych dla tego typu umów, wskazanych w umowach, w tym zwrot wpłaconych zadatków przez Nabywcę.

Nieruchomości stanowią część terenu inwestycyjnego obejmującego łącznie w przybliżeniu 130 ha, na którym jest prowadzona inwestycja polegająca na budowie od podstaw nowej dzielnicy miasta Siewierz o nazwie „Miasteczko Siewierz Jeziorna”.
W nowo powstałej dzielnicy docelowo będzie mogło zamieszkać około 10 tys. mieszkańców.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALTA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTADeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emilii Plater18
(ulica)(numer)
022 250 88 20022 721 38 57
(telefon)(fax)
info@altasa.plwww.altasa.pl
(e-mail)(www)
527-010-29-48012835824
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-28Robert Jacek MoritzPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk