• Odbierz prezent
ALTA: Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości (2021-07-30 19:26)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-07-30
Skrócona nazwa emitenta
ALTA
Temat
Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Chmielowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Siewierzu („Sprzedający”, Spółka inwestycja Emitenta) i Millenium Inwestycje Sp. z o.o. (Nabywca) zwane dalej Stronami, zawarły w dniu 30.07.2021r. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości. Łączna powierzchnia nieruchomości objęta przedwstępną umową sprzedaży wynosi 10,7 ha, na której Nabywca będzie mógł zrealizować inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie około 210 domów jednorodzinnych.
Łączna kwota transakcji wyniesie około 14,5 mln zł
Umowy przyrzeczone sprzedaży nieruchomości będą zawierane w etapach w okresie od 07.2022 do 12.2027r.

Zawarcie umów przyrzeczonych sprzedaży nieruchomości uzależnione jest od spełnienia warunków zawieszających w terminach określonych w poszczególnych umowach, przy czym są to warunki zwyczajowe dla tego typu umów w tym w szczególności: przygotowanie koncepcji, warunków przyłączeniowych, uzyskanie pozwolenia na budowę nieruchomości.

Zgodnie z treścią umów przedwstępnych w sytuacji niespełnienia się zwyczajowych dla tego typu umów warunków zawieszających, Stronom przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umów przedwstępnych w terminach i warunkach zwyczajowo przyjętych dla tego typu umów, wskazanych w umowach, w tym zwrot zadatków wpłacanych przez Nabywcę.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ALTA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTADeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emilii Plater18
(ulica)(numer)
022 250 88 20022 721 38 57
(telefon)(fax)
info@altasa.plwww.altasa.pl
(e-mail)(www)
527-010-29-48012835824
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-30Robert Jacek MoritzPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk