• Odbierz prezent
ALTA: Powzięcie informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości CP Tychy przez mBank Hipoteczny S.A., połączeniu spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnej do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego (2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
ALTA
Temat
Powzięcie informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości CP Tychy przez mBank Hipoteczny S.A., połączeniu spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnej do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Alta S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, że powziął dzisiaj wiadomość o tym, że mBank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”, „Kredytodawca CP Tychy”) złożył wniosek o ogłoszenie upadłości CP Tychy sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie ("CP Tychy"), będącą właścicielem centrum handlowego City Point w Tychach ("Centrum Handlowe") i spółką 100% zależną od spółki inwestycyjnej Emitenta, w której Emitent posiada 100% udziałów, tj. TUP Property sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("TUP Property").

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że wydane zostało postanowienie przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych („Sąd”) w przedmiocie zabezpieczenia majątku CP Tychy poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Katarzyny Uszak.

Zarząd Spółki powziął ponadto dzisiaj wiadomość o wydaniu dwóch postanowień przez Sąd.
W pierwszym postanowieniu Sąd zadecydował o połączeniu spraw z wniosku Banku oraz z wniosku CP TYCHY o ogłoszenie upadłości do wspólnego rozpoznania.
W drugim postanowieniu Sąd zadecydował o połączeniu do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie ogłoszenia upadłości CP TYCHY oraz postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego wobec CP TYCHY.
Spółka informowała o złożeniu przez CP Tychy wniosku o ogłoszenie upadłości w raporcie bieżącym nr 35/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r., o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 37/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. O wypowiedzeniu umowy kredytu przez Bank, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2021 z dnia 10 lutego 2021r.

CP Tychy jest spółką w 100% zależną od TUP Property, którego jedynym udziałowcem jest Spółka. Spółka informowała o sytuacji finansowej CP Tychy, w tym w szczególności o umorzeniu postępowania o zatwierdzenie układu spółki CP Tychy, podjęciu decyzji o złożeniu wniosku sanacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości CP Tychy oraz złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości i otwarcie postępowania sanacyjnego spółki CP Tychy, we wskazanych wyżej raportach bieżących.
Ponadto w raporcie bieżącym nr 21/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. oraz w raporcie półrocznym za 2020 rok, Spółka wskazywała, że zarząd TUP Property wobec aktualizacji wartości nieruchomości Centrum Handlowego, dokonał wyceny udziałów CP Tychy w swoich księgach, ujmując odpis aktualizujący udziały w wartości skorygowanych aktywów netto oraz odpis na wszystkich należnościach CP Tychy wobec TUP Property. W rezultacie wyżej wskazanych czynności wartość CP Tychy została wykazana w wartości zerowej w księgach TUP Property, a Spółka dokonała odpowiedniego przeszacowania wartości udziałów TUP Property.
Według najlepszej wiedzy Zarządu, zdarzenia, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, nie mają wpływu na wynik finansowy Emitenta.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ALTA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTADeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emilii Plater18
(ulica)(numer)
022 250 88 20022 721 38 57
(telefon)(fax)
info@altasa.plwww.altasa.pl
(e-mail)(www)
527-010-29-48012835824
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-04Robert Jacek MoritzPrezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk