• Odbierz prezent
Alma Market kurczy się i wciąż przynosi straty
Z artykułu dowiesz się:

- Jakie wyniki finansowe osiągnęła Alma Market S.A. w restrukturyzacji w pierwszej połowie 2017 r.

Alma Market S.A. w restrukturyzacji opublikowała wyniki finansowe swojej Grupy Kapitałowej w I półroczu 2017 r.

Na szczególną uwagę zasługuje wartość przychodów ze sprzedaży, która uległa znaczącej zmianie. Przychody ze sprzedaży zmniejszyły się z ponad 719 milionów zł w I półroczu 2016 r., do niespełna 36 mln zł w I półroczu 2017 r. Oznacza to, że ich wartość jest mniejsza o ok. 95,01%.

Jednocześnie zmniejszyła się również strata netto, choć w znacznie mniejszym stopniu. W I półroczu 2016 r. wynosiła ona ponad 54,9 mln zł, podczas gdy w I półroczu 2017 jej wartość wyniosła niespełna 50,5 mln zł. Wartość straty jest o 8,11% niższa niż w analogicznym okresie 2016 r.

Na jedną akcję przypadło w I półroczu 2017 r. 5,48 zł straty, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 r. było to 9,99 zł straty na jedną akcję.

Na koniec czerwca 2016, wartość aktywów wykazywanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wynosiła niespełna 568 mln zł, podczas gdy na koniec czerwca 2017 r. wartość ta wynosiła nieco ponad 143 mln zł. Oznacza to spadek wartości aktywów Grupy Kapitałowej o ok. 74,80%.

Kapitały własne Grupy wynosiły na koniec czerwca 2016 r. ponad 105 mln zł. Na koniec czerwca 2017 r. ich wartość była ujemna, sięgając ponad -227 mln zł.

W I półroczu 2017 r. przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były ujemne, co może wskazywać na trudności z generowaniem środków pieniężnych z podstawowej działalności Grupy Kapitałowej Spółki.

Dodatnie przepływy z działalności inwestycyjnej w I półroczu 2017 r. mogą wskazywać na konieczność wyprzedaży części majątku, co jest typowe dla procesów restrukturyzacyjnych.

Przepływy z działalności finansowej były w I półroczu 2017 r. dodatnie, co spowodowane było głównie wpływami ze sprzedaży akcji własnych.

Suma przepływów skutkowała zmniejszeniem środków pieniężnych Grupy o ponad 5 mln zł.

Kurs akcji Alma Market 03-10-2017

 

Kurs akcji Alma Market w restrukturyzacji traci dziś 2,70%, kilkanaście minut po 11:00.

Akcje Spółki notowane są na rynku regulowanym GPW.

 

źródło grafiki głównej: pixabay.com


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk