• Odbierz prezent
Alligator Billa Williamsa – budowa i działanie

Bill Williams, trader światowej sławy, w celu optymalizacji, a także poprawy wyników transakcyjnych stworzył wiele wskaźników oraz systemów wykorzystywanych do analizy technicznej. Najpopularniejsze z nich to: Accelerator Oscillator, Awesome Oscillator AO, Fraktal, Market Facilitation Index, Gator oraz Alligator. Według Williamsa wskaźniki te w najlepszy sposób identyfikują sygnały płynące z rynku. Każdy z nich może być wykorzystywany samodzielnie.

 

Alligator - budowa wskaźnika. 

Alligator nie jest wskaźnikiem służącym do wyszukiwania poziomów otwarcia i zamknięcia pozycji. Sugeruje jedynie  momenty, kiedy warto tych poziomów szukać. Wskaźnik Alligator ma wiele wspólnego zarówno z teorią fal Elliota jak i z teorią chaosu. Wykorzystuje on zjawisko cykliczności rynku. Łączy średnie kroczące z geometrią fraktali oraz dynamiką nieliniową. Bill Williams porównał jego działanie z  cyklem życia  aligatora i stąd nazwa Alligator. Oscylator ten składa się  z zestawu trzech wygładzonych średnich kroczących biegnących wzdłuż wykresu cenowego analizowanego instrumentu, zaznaczonych trzema kolorowymi liniami (niebieska, czerwona, zielona).

Alligator Billa Williamsa – budowa i działanie.  - 1

* linia niebieska, nazywana również „szczęką”(Aligator' s Jaw), to 13-to okresowa wygładzona średnia krocząca przesunięta 8 okresów w przód,

* linia czerwona, nazywana również „zębami”(Aligator' s Teeth), to 8-mio okresowa wygładzona średnia krocząca przesunięta 5 okresów przód,

* linia zielona, nazywana również „wargami”(Aligator' s Lips, to 5-cio okresowa wygładzona średnia krocząca przesunięta 3 okresy w przód.

 

Alligator – działanie wskaźnika

Alligator jest narzędziem pomocniczym stosowanym do określenia w jakim ruchu znajduje się rynek. Wyraźne trendy obserwowane są jedynie od 15% do 30% czasu, w pozostałym czasie ceny podążają w trendzie horyzontalnym. Bardzo ważne jest więc śledzenie panujących trendów i podążanie za nimi. Nie należy otwierać pozycji w okresie, w którym „Alligator śpi”, tj. wszystkie 3 linie przeplatają się nawzajem, ale nie można też przegapić okazji do potencjalnego otwarcia pozycji na tyle wcześnie, aby wykorzystać, w jak największym stopniu, przewidywany ruch cenowy. Głównym zadaniem wskaźnika Alligator jest wskazanie najlepszego momentu do gry.

MED = (H + L) / 2
S = SMMA (MED, 13, 8)
Z = SMMA (MED, 8, 5)
W = SMMA (MED, 5, 3) Objaśnienia do wzorów: MED – mediana, H – cena maksymalna z okresu, L – cena minimalna z okresu, SMMA – wygładzona prosta średnia krocząca, S – szczęki aligatora, Z – zęby aligatora, W – wargi aligatora, pierwsza liczba w nawiasie – ilość okresów, druga liczba w nawiasie – przesunięcie. Przy stosowaniu Alligatora istnieje możliwość zmiany ustawień wskaźnika – zarówno rodzaju średniej kroczącej jak i okresów i przesunięć.

 

Alligator – wykorzystanie wskaźnika

Wskaźnik Alligator ma wiele wspólnego z dziennym cyklem życia aligatora. Aligator śpi, je, odpoczywa( sen, głód oraz satysfakcja). Analogicznie jest ze wskaźnikiem Alligator. Pierwszy etap to sen oznaczający spokój. Trzy średnie kroczące biegną jednakowo, nachodzą na siebie. Należy więc spokojnie czekać na rozwój sytuacji. Drugi etap to głód. Jest to czas nerwowego oczekiwania na pojawienie się dogodnego momentu do otwarcia pozycji. Średnie zaczynają się rozjeżdżać, odległość pomiędzy nimi zwiększa się. Pojawia się prawdopodobieństwo, że nastąpi mocne wybicie (w jedną lub drugą stronę) i rozpocznie się nowy trend. Trzeci etap to satysfakcja. Rozpoczyna się trend, średnie kroczące są od siebie oddalone. Pojawia się dogodny moment do zawarcia transakcji. Baczna obserwacja zarówno aligatora jak i wskaźnika Alligator pozwala na wyciągnięcie wniosku, że jeśli szczęki, zęby i wargi są całkowicie zaciśnięte, albo są chociaż mocno zaplecione aligator,(rynek) zamierza spać albo zaraz zaśnie. Handel należy odpuścić. Im dłuższy sen, tym większy głód niosący chaos na wykresie i okres rynkowego niezdecydowania. Ostatnia faza oznacza nadchodzący żer i wtedy zaczyna się właściwe polowanie. Aligator kończy jeść, największe zamieszanie maleje, gracze mają szansę załapania się na rozpoczynający się trend. Wskaźnik Alligator doskonale sprawdził się w tym, do czego został stworzony.

 

 

 


Janek Gajewski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Ekonomii Finansów i Zarządzania. Aktywny inwestor obecny na rynku Forex od 9 lat. Inwestuje głównie na długoterminowych pozycjach i specjalizuje się w analizie technicznej. Pracował w bankowym dziale analiz na stanowisku anlityk finanoswy.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk