• Odbierz prezent
ALLEGRO.EU S.A.: Otrzymanie informacji o rozpoczęciu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Allegro.eu (2021-03-16 19:11)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia:2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Otrzymanie informacji o rozpoczęciu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Allegro.eu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Allegro.eu („Spółka”) informuje, że w dniu 16 marca 2021 roku o godzinie 17:25 czasu polskiego Spółka otrzymała od banku inwestycyjnego zaangażowanego w proces zapoczątkowany przez akcjonariuszy Spółki, tj. Cidinan S.À R.L, Permira VI Investment Platform Limited i Mepinan S.À R.L („Akcjonariusze”), kopię komunikatu prasowego informującego o rozpoczęciu przyspieszonego budowania księgi popytu istniejących akcji Spółki, którego celem jest sprzedaż do 76,5 mln akcji zwykłych Spółki, uprawniających do 7,5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje otrzymany komunikat prasowy.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.
Załączniki
PlikOpis
2_2021_Allegro.eu - Launch press release.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No. 2/2021

Receipt of information on the commencement of an accelerated placement of the shares of Allegro.eu

The Board of Directors of Allegro.eu (the „Company”) hereby informs that on 16 March 2021 at 5:25 pm CET, it received from an investment bank engaged in the process launched by the shareholders of the Company, i.e. Cidinan S.À R.L, Permira VI Investment Platform Limited, and Mepinan S.À R.L (the “Shareholders”), a copy of a press release informing of the commencement of an accelerated placement of existing share capital, the purpose of which is to sell to up to 76.5 million of the Company’s ordinary shares entitling to 7.5% of votes at the General Meeting of the Company. 

The press release received from the bank is attached to this report.


Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B214830.
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME
(pełna nazwa emitenta)
ALLEGRO.EU S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
L-1282Luksemburg
(kod pocztowy)(miejscowość)
1, rue Hildegard von Bingen
(ulica)(numer)
+48 516 974 522
(telefon)(fax)
ir@allegro.euwww.allegro.eu
(e-mail)(www)
B214830B214830
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Jonathan EastickDirector
2021-03-16Francois NuytsDirector

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk