• Odbierz prezent
ALL IN! GAMES S.A.: Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego (2021-07-26 18:59)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr37/2021
Data sporządzenia: 2021-07-26
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), informuje że w dniu 26 lipca 2021 r. złożony został do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
a) 30.160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii G”), oraz
b) 25.531.188 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii H”).

Akcje Serii G oraz Akcje Serii H obecnie są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLSNTFG00025. Zamiarem Zarządu Spółki jest objęcie ich kodem ISIN PLSNTFG00017, pod którym aktualnie zarejestrowane są akcje A, B, C, D, E oraz F Spółki, które są przedmiotem obrotu na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALL IN! GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31 - 621Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
os. Bohaterów Września82
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
contact@allingames.comwww.allingames.com
(e-mail)(www)
108-001-02-09142795831
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-26Piotr ŻygadłoPrezes Zarządu
2021-07-26Maciej ŁaśWiceprezes Zarządu
2021-07-26Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk