• Odbierz prezent
ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie umowy cesji własności intelektualnej (2021-03-30 17:41)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Zawarcie umowy cesji własności intelektualnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”, “All In! Games”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy cesji własności intelektualnej (“Porozumienie”) pomiędzy Spółką a 505 GAMES SPA z siedzibą w Mediolanie, Włochy ("Partner").
Strony, działając na podstawie ustaleń zawartych w umowie wydawniczej z dnia 8 czerwca 2020 r., zawarły Porozumienie, którego przedmiotem jest scedowanie przez Spółkę oraz nabycie przez Partnera praw własności intelektualnej do tytułu Ghostrunner.

W ramach zawartego Porozumienia Spółce przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 5 000 000 EUR, które zostanie wypłacone w kwietniu 2021 r.

Z dniem zapłaty wynagrodzenia Partner stanie się jedynym i wyłącznym właścicielem praw do tytułu Ghostrunner, uprawnionym do dalszego rozwijania marki.

All In! Games zachowuje prawo do udziału w zyskach z gry Ghostrunner na zasadach określonych w umowie wydawniczej zawartej dnia 8 czerwca 2020 r.

Zarząd All in! Games S.A. przekazuje powyższe informacje z uwagi na fakt, iż mogą one mieć wpływ na realizację przychodów i wyników finansowych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALL IN! GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31 - 621Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
os. Bohaterów Września82
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
contact@allingames.comwww.allingames.com
(e-mail)(www)
108-001-02-09142795831
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Piotr ŻygadłoPrezes Zarządu
2021-03-30Maciej ŁaśWiceprezes Zarządu
2021-03-30Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk