• Odbierz prezent
ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie porozumienia do umowy pożyczki (2021-03-31 20:29)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia do umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, “All In! Games”) informuje o zawarciu między Spółką a Panem Tomaszem Majewskim („Pożyczkodawca”), w dniu 31 marca 2021 r., porozumienia („Porozumienie”) do umowy pożyczki zawartej dnia 11 maja 2020 r. między All In! Games sp. z o.o. i Pożyczkodawcą („Umowa”).

Przedmiotem zawartej Umowy było udzielenie All In! Games sp. z o.o., a następnie Spółce przez Pożyczkodawcę pożyczki w kwocie 15 500 000 (piętnaście milionów pięćset tysięcy) złotych w formie linii kredytowej.

Zgodnie z zawartą Umową spłata wypłaconej kwoty, powiększonej o należne odsetki, powinna nastąpić w terminie do 30 kwietnia 2023 r. Oprocentowanie pożyczki jest na warunkach rynkowych. Umowa nie reguluje zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Na mocy zawartego Porozumienia Pan Tomasz Majewski zwalnia All In! Games z zobowiązania do zwrotu części pożyczki w kwocie odpowiadającej 5 000 000 (pięć milionów) złotych.
Spółka, w zamian za to umorzenie, zobowiązana jest do przedterminowego zwrotu Pożyczkodawcy kwoty
3 000 000 (trzy miliony) złotych z udzielonej pożyczki, co nastąpi w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia Porozumienia.

W pozostałej części zobowiązania, nieobjętej zwolnieniem z długu oraz nieobjętej wcześniejszą spłatą, zastosowanie znajdą postanowienia zawarte w Umowie.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia została uruchomiona nowa linia kredytowa, obejmująca kwotę
5 000 000 (pięć milionów) złotych, która może zostać wypłacona Spółce jednorazowo lub w częściach w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia Porozumienia.
W odniesieniu do odnowionej linii kredytowej, w szczególności oprocentowania oraz terminu zwrotu pożyczki, zastosowanie znajdą postanowienia zawarte w Umowie.

Zarząd All In! Games S.A. przekazuje powyższe informacje z uwagi na fakt, iż mogą one mieć wpływ na sytuację finansową Spółki.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALL IN! GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31 - 621Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
os. Bohaterów Września82
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
contact@allingames.comwww.allingames.com
(e-mail)(www)
108-001-02-09142795831
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Piotr Żygadło Prezes Zarządu
2021-03-31Maciej ŁaśWiceprezes Zarządu
2021-03-31Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk