• Odbierz prezent
ALL IN! GAMES S.A.: Wykup i umorzenie obligacji serii J (2021-04-07 17:30)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia: 2021-04-07
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Wykup i umorzenie obligacji serii J
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonał wypłaty odsetek za ostatni okres odsetkowy oraz wykupu i umorzenia wszystkich niewykupionych do dnia publikacji niniejszego komunikatu Obligacji serii J w liczbie 320 sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 320.000,00 zł.

Dzisiejszy wykup Obligacji serii J odbył się zgodnie z terminami wskazanymi w warunkach emisji tych Obligacji.
Ponadto Zarząd wskazuje, iż cała emisja wynosiła 3.515 sztuk Obligacji serii J o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, z czego 3.195 Obligacji serii J o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda zostało nabytych przez Spółkę w związku z realizacją czynności nabywania obligacji w celu ich umorzenia na podstawie uchwały Zarządu z dnia 7 grudnia 2020 r., o czym Spółka informowała w drodze raportu ESPI nr 68/2020 z dn. 7 grudnia 2020 r.
Zarząd nadmienia, iż Obligacje serii J wyemitowane zostały przez Alin Group Sp. z o.o. (w trakcie zmiany firmy spółki na All in! Games Sp. z o.o.), której połączenie z Emitentem zostało zarejestrowane w dniu 06 czerwca 2020 r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALL IN! GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31 - 621Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
os. Bohaterów Września82
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
contact@allingames.comwww.allingames.com
(e-mail)(www)
108-001-02-09142795831
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-07Piotr ŻygadłoPrezes Zarządu
2021-04-07Maciej ŁaśWiceprezes Zarządu
2021-04-07Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk