• Odbierz prezent
ALL IN! GAMES S.A.: Spłata pożyczek (2021-04-10 16:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia: 2021-04-10
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Spłata pożyczek
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent) informuje, iż w związku z wypłatą w dniu 9 kwietnia 2021 r. ostatniej transzy w kwocie 400 000 zł tytułem spłaty pożyczek, na których spłatę zostały wyemitowane akcje serii H, Emitent dokonał spłaty pożyczek w łącznej wysokości 30 686 200 zł oraz 10 000 euro, tym samym zmniejszając o tę kwotę zobowiązania z tytułu finansowania dłużnego. Spłaty zostały dokonane w formie gotówkowej, w tym środkami z tytułu emisji akcji serii H. Zarząd nadmienia, iż spłacone pożyczki w przeważającej większości zostały zaciągnięte przez Alin Group Sp. z o.o. (której nazwa zmieniona została na All in! Games Sp. z o.o.), której połączenie z Emitentem zostało zarejestrowane w dniu 6 czerwca 2020 r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALL IN! GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31 - 621Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
os. Bohaterów Września82
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
contact@allingames.comwww.allingames.com
(e-mail)(www)
108-001-02-09142795831
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-10
Piotr Żygadło
Prezes Zarządu
2021-04-10Maciej ŁaśWiceprezes Zarządu
2021-04-10Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk