• Odbierz prezent
ALL IN! GAMES S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w związku z zakończeniem emisji akcji serii H (2021-02-23 23:33)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Podjęcie uchwały w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w związku z zakończeniem emisji akcji serii H
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H, w dniu 23 lutego 2021 r. na podstawie art. 310 § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, złożył oświadczenie, w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki do kwoty 5.999.938,80 zł.

W związku z powyższym Zarząd Spółki dokonał zmiany brzmienia ust. 1 §5 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadał mu nowe, następujące brzmienie:
㤠5
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.999.938,80 zł (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a) 1.504.000 (jeden milion pięćset cztery tysiące) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (jeden) do 1 504 000 (jeden milion pięćset cztery tysiące),
b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00 001 (zero zero zero zero jeden) do 20 000 (dwadzieścia tysięcy),
c) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (zero zero zero zero zero jeden) do 325 000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy),
d) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (zero zero zero zero zero jeden) do 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy),
e) 92.600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00 001 (zero zero zero zero jeden) do 92 600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset),
f) 2.186.600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (zero zero zero zero zero zero jeden) do 2 186 600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset),
g) 30.160.000 (trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach 00 000 001 (zero zero zero zero zero zero zero jeden) do 30.160.000 (trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt tysięcy),
h) 25.531.188 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda o numerach 00 000 001 (zero zero zero zero zero zero zero jeden) do 25 531 188 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem).”

O zarejestrowaniu zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w zakresie wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii H, oraz informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii H, Zarząd Spółki przekaże w drodze odrębnych raportów bieżących.

Zarząd przypomina, iż akcje serii H emitowane były na podstawie Uchwały Nr 30/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii H, w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu. Subskrypcja akcji serii H miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALL IN! GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31 - 621Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
os. Bohaterów Września82
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
contact@allingames.comwww.allingames.com
(e-mail)(www)
108-001-02-09142795831
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Piotr ŻygadłoPrezes Zarządu
2021-02-23Maciej ŁaśWiceprezes Zarządu
2021-02-23Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk