• Odbierz prezent
ALL IN! GAMES S.A.: Otrzymanie postanowienia w sprawie zarejestrowania przez Sąd zmian Statutu Spółki (2021-03-31 12:39)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia:2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Otrzymanie postanowienia w sprawie zarejestrowania przez Sąd zmian Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30 marca 2021 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania w dniu 16 marca 2021 r. zmian Statutu Spółki (tj. zmiana §5 ust. 1 na podstawie uchwały nr 30/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 31 sierpnia 2020 r. oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w drodze uchwały Zarządu Spółki z dn. 23 lutego 2021 r.). Zmiany te związane są z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji 25.531.188 akcji serii H.

W wyniku zarejestrowania zmian w Statucie Spółki zmieniła się wysokość oraz struktura kapitału zakładowego, który został podwyższony z kwoty 3.446.820,00 zł do kwoty 5.999.938,80 zł, dzieląc się na 59.999.388 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja (każda akcja uprawnia do wykonywania z niej 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje łączną liczbę głosów 59.999.388). W wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, obecnie dzieli się on w następujący sposób:
a) 1 504 000 (jeden milion pięćset cztery tysiące) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (jeden) do 1 504 000 (jeden milion pięćset cztery tysiące),
b) 20 000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00 001 (zero zero zero zero jeden) do 20 000 (dwadzieścia tysięcy),
c) 325 000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (zero zero zero zero zero jeden) do 325 000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy),
d) 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (zero zero zero zero zero jeden) do 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy),
e) 92 600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00 001 (zero zero zero zero jeden) do 92 600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset),
f) 2 186 600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (zero zero zero zero zero zero jeden) do 2 186 600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset),
g) 30 160 000 (trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach 00 000 001 (zero zero zero zero zero zero zero jeden) do 30 160 000 (trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt tysięcy).
h) 25 531 188 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda o numerach 00 000 001 (zero zero zero zero zero zero zero jeden) do 25 531 188 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem).

Zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki z wyszczególnieniem dotychczasowego brzmienia oraz obecnie obowiązującego brzmienia, a także tekst jednolity Statutu Spółki Zarząd przekazuje w załączeniu.
Załączniki
PlikOpis
Statut All in! Games - 16.03.2021.pdf
Wyszczególnienie zmian Statutu.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALL IN! GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31 - 621Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
os. Bohaterów Września82
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
contact@allingames.comwww.allingames.com
(e-mail)(www)
108-001-02-09142795831
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Piotr ŻygadłoPrezes Zarządu
2021-03-31Maciej ŁaśWiceprezes Zarządu
2021-03-31Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk