• Odbierz prezent
ALL IN! GAMES S.A.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALL IN! GAMES S.A. wraz z projektami uchwał (2021-05-28 15:46)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2021
Data sporządzenia:2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALL IN! GAMES S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2021 r. (środa) na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy os. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków.

Ogłoszenie o zwołaniu w/w Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Dokumenty te znajdują się również na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
ALG_Ogłoszenie_ZWZ_.pdf
ALG_Projekty_Uchwał_ZWZ_.pdf
ALG_Ogólna_Liczba_Akcji-ZWZ_.pdf
ALG_Pełnomocnictwo_OP-ZWZ_.pdf
ALG_Pełnomocnictwo_OF-ZWZ_.pdf
ALG_Formularz_Głosowania_na_ZWZ_.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALL IN! GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31 - 621Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
os. Bohaterów Września82
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
contact@allingames.comwww.allingames.com
(e-mail)(www)
108-001-02-09142795831
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-28
Piotr Żygadło
Prezes Zarządu
2021-05-28Maciej ŁaśWiceprezes Zarządu
2021-05-28Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk