• Odbierz prezent
ALL IN! GAMES S.A.: Informacja o zmniejszeniu zadłużenia Spółki (2021-04-22 11:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021
Data sporządzenia: 2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Informacja o zmniejszeniu zadłużenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 59/2020 z dnia 30 października 2020 r., nr 72/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., nr 74/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r., nr 9/2021 z dnia 12 marca 2021 r., nr 24/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r., nr 25/2021 z dnia 10 kwietnia 2021 oraz w związku z dokonaniem w dniu dzisiejszym ostatniej planowanej przedterminowej spłaty pożyczki, Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") niniejszym informuje, że od dnia 1 października 2020 r. do dnia dzisiejszego włącznie Spółka zmniejszyła swoje zadłużenie o kwotę 56 mln PLN.

W ramach zmniejszania kwoty zadłużenia Spółka zrealizowała spłatę pożyczek oraz wykup obligacji w celu ich umorzenia.

Spłata zadłużenia Spółki odbyła się przy obustronnym porozumieniu z wierzycielami przy wykorzystaniu środków pochodzących z wpływów z emisji akcji serii H oraz ze środków własnych Spółki. Jedyną transakcją bez przepływów środków pieniężnych było umorzenie dokonane zgodnie informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 14/2021 z dnia 31 marca 2021 r.

Koszty finansowe związane ze spłatą zadłużenia wyniosły łącznie 1,6 mln PLN i zostaną uwzględnione w wynikach finansowych Spółki.

W dniu publikacji niniejszego raportu bieżącego łączna wartość niespłaconych pożyczek oraz pozostałych do wykupu obligacji wynosi około 6 mln PLN.

Bieżące zobowiązania Spółki są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Zarząd All In! Games S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALL IN! GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31 - 621Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
os. Bohaterów Września82
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
contact@allingames.comwww.allingames.com
(e-mail)(www)
108-001-02-09142795831
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-22Piotr ŻygadłoPrezes Zarządu
2021-04-22Maciej ŁaśWiceprezes Zarządu
2021-04-22Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk