• Odbierz prezent
Alior Bank

5 listopada Alior Bank przedstawił wyniki finansowe za III kwartał 2019 r. Wyniki okazały się wyższe od oczekiwań analityków.

 

5 listopada przed sesją na GPW Alior Bank opublikował wyniki finansowe za III kwartał 2019 r. W trzecim kwartale wynik odsetkowy wyniósł 802,3 mln zł wobec 783 mln zł przed rokiem, co stanowi wzrost o 2% rok do roku. Wynik ten okazał się wyższy o 8% od konsensusu analityków na poziomie 746,1 mln zł.

Wynik z prowizji wyniósł 172,5 mln zł wobec 179 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 3% rok do roku. Jednocześnie był on wyższy o 2% od szacunków analityków na poziomie 169,2 mln zł.

W trzecim kwartale koszty ogółem wyniosły 372 mln zł wobec 411 mln zł rok wcześniej. Były one niższe o 10% niż przed rokiem. Były także niższe niż spodziewali się analitycy, którzy oczekiwali kosztów na poziomie 396,5 mln zł.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 324,8 mln zł i były wyższe o 19% niż przed rokiem. Analitycy oczekiwali odpisów na poziomie 311,2 mln zł.

Alior Bank osiągnął zysk netto w wysokości 124,5 mln zł wobec 177 mln zł przed rokiem, co stanowi spadek o 30% rok do roku. Zysk netto był jednak wyższy o 4% od konsensusu analityków, którzy oczekiwali zysku netto na poziomie 119,2 mln zł.

Alior Bank informował wcześniej, że stosowanie zasad wynikających z wyroku TSUE dotyczącego kredytów konsumenckich w trzecim kwartale obniży wynik odsetkowy o 102 mln zł, a zysk netto o 83 mln zł.

We wtorek bank poinformował o dokonaniu zmiany w zakresie sposobu prezentacji w sprawozdaniu finansowym kwoty rezerwy na wyrok TSUE. Bank pomniejszył wynik odsetkowy III kwartału 2019 r. o 45 mln zł i powiększył pozostałe koszty operacyjne o kwotę 57 mln zł. Decyzja ta nie ma wpływu na łączny poziom utworzonej rezerwy w wysokości 102 mln zł oraz na kwotę obniżenia zysku netto, wynoszącą 83 mln zł.

W pierwszych godzinach wtorkowej sesji na GPW kurs akcji Alior Banku zyskuje około 1%.

Czytaj także: Alior Bank odczuwa skutki wyroku TSUE - kurs spada do historycznych minimów!

Alior Bank nie może zaliczyć ostatnich dni do udanych. Po wczorajszych medialnych doniesieniach o kontroli prowadzonej przez KNF w sprawie kredytów korporacyjnych udzielonych przez bank, akcje Aliora spadły o ponad 5%, tracąc najwięcej spośród wszystkich spółek notowanych na WIG20. Po zakończeniu cz.. Czytaj
Alior Bank odczuwa skutki wyroku TSUE - kurs spada do historycznych minimów!


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk