• Sklep
  • Odbierz prezent
Alior Bank z 10 milionami złotych "łagodnej" kary od KNF

Widmo kary finansowej dla Alior Banku za wielokrotne naruszenia obowiązującego prawa i procedur podczas oferowania klientom funduszy kontrowersyjnego i aktualnie niewypłacalnego Domu Maklerskiego W Investments wisiało nad bankiem od wielu miesięcy. Prognozowano, że kara może mieć rekordową wysokość. Jak się jednak okazało, Komisja Nadzoru Finansowego potraktowała bank dość łagodnie, nakładając we wtorek 6 sierpnia dwie kary o łącznej wartości 10 mln złotych.

 

Wg decyzji KNF, Alior Bank naruszył ustawę o obrocie instrumentami finansowymi przy oferowaniu funduszy W Investments. Chodzi m.in. o przypadki braku zawierania przez bank pisemnych umów dotyczących obsługi zleceń na instrumentach finansowych z osobami nabywającymi i zbywającymi certyfikaty WI, a także o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego klientom, z którymi wcześniej nie zawarto stosownych umów potwierdzających usługi tego typu.

Dwie kary od KNF o łącznej wysokości 10 mln PLN są stosunkowo niskie, szczególnie w porównaniu z rekordowymi 50 mln PLN nałożonymi w październiku zeszłego roku na Raiffeisen Bank, również w sprawie W Investments. Jak poinformowała Komisja, na niższy wymiar kary wpłynęły działania Alior Banku wobec swoich klientów, mające na celu usunięcie skutków wcześniejszych naruszeń. Chodzi szczególnie o odkupowanie oznaczonych certyfikatów inwestycyjnych od poszkodowanych klientów.

 

Dom Maklerski W Investments sprzedawał certyfikaty inwestycyjne oparte na lokowaniu kapitału w ziemię rolną, tereny leśne, czy luksusowe nieruchomości, obiecując przy tym wyjątkowo atrakcyjne stopy zwrotu. Biuro Maklerskie Alior Banku jest jednym z poszkodowanych, składając w październiku zeszłego roku zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w wyniku niewłaściwego zarządzania funduszami przez W Investments.

Dom Maklerski W Investments stracił licencję na prowadzenie działalności maklerskiej po decyzji KNF z 26 czerwca 2018 r.

Czytaj także: Alior Bank z wynikami finansowymi za 1 półrocze 2019 r.

6 sierpnia Alior Bank opublikował wyniki finansowe za 1 półrocze 2019 r. Okazały się one niższe od oczekiwań analityków.   6 sierpnia Alior Bank przedstawił wyniki finansowe za 1 półrocze 2019 r. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1,63 mld zł wobec 1,5 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyn.. Czytaj
Alior Bank z wynikami finansowymi za 1 półrocze 2019 r.

 

Notowania: Alior Bank SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:ALR/

Dariusz Dziduch

Project Manager FXMAG, prowadzący program satyryczno-edukacyjny "O kryptowalutach". Nietuzinkowy promotor technologii blockchain oraz walut cyfrowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk