• Odbierz prezent
ALIOR BANK S.A.: raport finansowy (2021-10-27 00:23)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-10-27
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-232WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łopuszańska38D
(ulica)(numer)
22 555 22 2222 555 23 23
(telefon)(fax)
ir@alior.plwww.aliorbank.pl
(e-mail)(www)
107-001-07-31141387142
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Wynik z tytułu odsetek2 040 3572 181 980447 594491 216
Wynik z tytułu opłat i prowizji550 676458 857120 802103 300
Wynik handlowy i pozostały111 275-6 79724 410-1 530
Wynik z tytułu odpisów na straty oczekiwane, odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw-763 400-1 571 034-167 467-353 677
Koszty działania -1 191 143-1 284 371-261 302-289 143
Zysk/strata brutto573 465-386 583125 801-87 029
Zysk/strata netto382 287-431 58183 862-97 159
Przepływy pieniężne netto-814 585257 792-178 69658 035
Należności od klientów57 833 25355 995 88412 483 16512 369 860
Zobowiązania wobec klientów66 953 85365 868 13314 451 82314 550 705
Kapitał własny6 600 6626 465 6761 424 7371 428 311
Aktywa razem78 201 94277 717 33916 879 69617 168 273
Wybrane wskaźniki
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą 2,93-3,210,64-0,72
Współczynnik wypłacalności 15,30%15,41%15,30%15,41%
Tier 113,48%12,98%13,48%12,98%

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport Grupy Kapitałowej Alior Banku 30.09.2021.pdfRaport Grupy Kapitałowej Alior Banku 3 kwartał 2021
Financial report of the Alior Bank Group 30.09.2021.pdfFinancial Report of the Alior Bank Group 3Q 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-27Maciej BrzozowskiWiceprezes Zarządu kierujący pracami Zarządu
2021-10-27Radomir GibałaWiceprezes Zarządu
2021-10-27Seweryn KowalczykWiceprezes Zarządu
2021-10-27Jacek PolańczykWiceprezes Zarządu
2021-10-27Agata StrzeleckaWiceprezes Zarządu
2021-10-27Dariusz SzwedWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk