• Odbierz prezent
ALIOR BANK S.A.: raport finansowy (2021-02-26 03:42)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlabanków
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-02-26
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-232WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łopuszańska38D
(ulica)(numer)
22 555 22 2222 555 23 23
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@alior.plwww.aliorbank.pl
(e-mail)(www)
107-001-07-31141387142
(NIP)(REGON)
259400QHDOZWMJ1032940000305178
(LEI) (KRS)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Wynik z tytułu odsetek2 846 248,003 208 112,00636 147,00745 760,00
Wynik z tytułu opłat i prowizji536 166,00571 306,00119 835,00132 806,00
Wynik handlowy i pozostały30 977,00-63 225,006 923,00-14 697,00
Wynik z tytułu odpisów na straty oczekiwane, odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw-1 825 696,00-1 425 281,00-408 050,00-331 322,00
Koszty działania -1 575 965,00-1 529 387,00-352 234,00-355 523,00
Zysk/strata brutto-209 073,00535 551,00-46 729,00124 495,00
Zysk/strata netto-316 388,00284 055,00-70 714,0066 032,00
Przepływy pieniężne netto1 056 473,00-725 026,00236 126,00-168 540,00
Należności od klientów56 040 799,0055 553 726,0012 143 711,0013 045 374,00
Zobowiązania wobec klientów66 824 581,0065 012 760,0014 480 493,0015 266 587,00
Kapitały własne6 655 257,006 838 002,001 442 155,001 605 730,00
Aktywa razem78 263 547,0076 312 816,0016 959 250,0017 920 116,00
Wybrane wskaźniki
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą -2,422,18-0,540,51
Współczynnik wypłacalności 16,3316,6716,3316,67
Tier 114,0313,9514,0313,95
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Alior Bank 20201231.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe Alior Banku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Alior Bank 20201231.xhtml.xadesJednostkowe sprawozdanie finansowe Alior Banku - podpis
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK Alior Banku w 2020 roku.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK Alior Banku w 2020 roku.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku - podpis
Sprawozdanie GK Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych
Sprawozdanie GK Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtml.xadesSprawozdanie Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych - podpis
Ocena Rady Nadzorczej Alior Bank SA sprawozdan finansowych i sprawozdania z dzialalnosci Zarzadu za rok 2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej Alior Banku sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności
Ocena Rady Nadzorczej Alior Bank SA sprawozdan finansowych i sprawozdania z dzialalnosci Zarzadu za rok 2020.xhtml.xadesOcena Rady Nadzorczej Alior Banku sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności - podpis
Oswiadczenie Rady Nadzorczej Alior Bank SA w sprawie Komitetu Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Alior Banku w sprawie Komitetu Audytu
Oswiadczenie Rady Nadzorczej Alior Bank SA w sprawie Komitetu Audytu.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej Alior Banku w sprawie Komitetu Audytu - podpis
AliorBank_A4663I_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL_2021-02-25 15.00.xhtmlSprawozdanie z badania JSF
AliorBank_A4663I_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL_2021-02-25 15.00.xhtml.xadesSprawozdanie z badania JSF

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk