• Odbierz prezent
ALIOR BANK S.A.: raport finansowy (2021-02-26 03:27)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlabanków
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-02-26
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-232WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łopuszańska38D
(ulica)(numer)
22 555 22 2222 555 23 23
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@alior.plwww.aliorbank.pl
(e-mail)(www)
107-001-07-31141387142
(NIP)(REGON)
259400QHDOZWMJ1032940000305178
(LEI) (KRS)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Wynik z tytułu odsetek2 848 726,003 184 344,00636 701,00740 235,00
Wynik z tytułu opłat i prowizji635 846,00658 058,00142 114,00152 973,00
Wynik handlowy i pozostały60 916,00-53 549,0013 615,00-12 448,00
Wynik z tytułu odpisów na straty oczekiwane, odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw-1 866 293,00-1 443 104,00-417 123,00-335 465,00
Koszty działania Grupy-1 664 842,00-1 630 104,00-372 098,00-378 935,00
Zysk/strata brutto-206 450,00489 671,00-46 142,00113 829,00
Zysk/strata netto-311 233,00248 280,00-69 562,0057 715,00
Przepływy pieniężne netto1 080 774,00-699 511,00241 557,00-162 609,00
Należności od klientów56 215 422,0055 844 522,0012 181 551,0013 113 660,00
Zobowiązania wobec klientów66 875 907,0064 999 259,0014 491 615,0015 263 416,00
Kapitał własny6 559 602,006 737 368,001 421 427,001 582 099,00
Aktywa razem78 642 032,0076 714 137,0017 041 265,0018 014 356,00
Wybrane wskaźniki
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą -2,381,90-0,530,44
Współczynnik wypłacalności 15,8516,2015,8516,20
Tier 113,5513,4813,5513,48
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ESEF-Alior_Bank_SA_20201231.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Alior Banku
ESEF-Alior_Bank_SA_20201231.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Alior Banku - podpis
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK Alior Banku w 2020 roku.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK Alior Banku w 2020 roku.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku - podpis
Sprawozdanie GK Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych
Sprawozdanie GK Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtml.xadesSprawozdanie Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych - podpis
Ocena Rady Nadzorczej Alior Bank SA sprawozdan finansowych i sprawozdania z dzialalnosci Zarzadu za rok 2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej Alior Banku sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności
Ocena Rady Nadzorczej Alior Bank SA sprawozdan finansowych i sprawozdania z dzialalnosci Zarzadu za rok 2020.xhtml.xadesOcena Rady Nadzorzej Alior Banku sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności - podpis
Oswiadczenie Rady Nadzorczej Alior Bank SA w sprawie Komitetu Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Alior Banku w sprawie Komitetu Audytu
Oswiadczenie Rady Nadzorczej Alior Bank SA w sprawie Komitetu Audytu.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej Alior Banku w sprawie Komitetu Audytu - podpis
Alior Bank_A4663I_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL2021-02-25 1500.xhtmlSprawozdanie z badania SSF
Alior Bank_A4663I_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL2021-02-25 1500.xhtml.xadesSprawozdanie z badania SSF - podpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk