• Odbierz prezent
ALIOR BANK S.A.: Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Alior Banku na lata 2020-2022 w zakresie lat 2021-2022 (2021-03-29 17:50)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia:2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Alior Banku na lata 2020-2022 w zakresie lat 2021-2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 29 marca 2021 roku Zarząd Banku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji strategii Banku ,,Więcej niż Bank” na lata 2020-2022 w zakresie lat 2021-2022 (,,Strategia”). Aktualizacja Strategii została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku w dniu 29 marca 2021 roku.

Dokument aktualizujący Strategię stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Bank jednocześnie informuje, że cele i założenia Strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników (w tym finansowych) i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania Banku w latach
2021-2022.
Załączniki
PlikOpis
Aktualizacja strategii „Więcej niż bank” 2021-2022.pdfAktualizacja strategii ,,Więcej niż Bank" 2021-2022
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Adoption and approval of the Alior Bank Strategy update for the years 2020-2022 in the period 2021-2022

Alior Bank S.A. (”Bank”) hereby informs that on March 29th, 2021 the Management of the Board of the Bank adopted a resolution on adopting an update of the Bank's strategy, "More than a Bank" for the years 2020-2022 in the period 2021-2022 ("Strategy"). The Strategy update was approved by the Bank's Supervisory Board on March 29th, 2021.

The document updating the Strategy is annexed to this report.

Furthermore, the Bank hereby announces that these Strategic objectives and targets are not a forecast or estimate of results (including financial results), and concern only the intended directions of Bank's activities in 2021-2022.ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-232WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łopuszańska38D
(ulica)(numer)
22 555 22 2222 555 23 23
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@alior.plwww.aliorbank.pl
(e-mail)(www)
107-001-07-31141387142
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Dariusz SzwedWiceprezes Zarządu
2021-03-29Maciej Brzozowski Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk