• Odbierz prezent
ALIOR BANK S.A.: Podjęcie przez Radę Nadzorczą Alior Banku S.A. uchwały w sprawie powołania Pani Iwony Dudy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku (2021-03-04 15:46)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Podjęcie przez Radę Nadzorczą Alior Banku S.A. uchwały w sprawie powołania Pani Iwony Dudy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 4 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie powołania Pani Iwony Dudy, dotychczasowej Wiceprezes Zarządu, na stanowisko Prezesa Zarządu Banku V kadencji wspólnej, która rozpoczęła się z dniem 30 czerwca 2020 r.
W dniu 12 maja 2020 roku Rada Nadzorcza Banku powołała w skład Zarządu Banku Panią Iwonę Dudę, powierzając jej stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz kierowanie pracami Zarządu do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na jej powołanie na Prezesa Zarządu Banku.
W dniu 3 marca 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Pani Iwony Dudy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku.
Informacja o wykształceniu oraz przebiegu pracy zawodowej Pani Iwony Dudy została przekazany w raporcie bieżącym nr 20/2020 z dnia 13 maja 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Adoption by Supervisory Board of Alior Bank S.A. the resolution regarding the appointment of Ms. Iwona Duda for the position of the President of the Bank’s Management Board

Alior Bank S.A. ("Bank") informs that on March 4, 2021, the Supervisory Board of the Bank adopted a resolution on the appointment of Ms. Iwona Duda, the current Vice-President of the Management Board, to the position of the President of the Bank's Management Board of the 5th joint term of office, which began on June 30, 2020.
On May 12, 2020, the Supervisory Board of the Bank appointed Ms. Iwona Duda to the composition of the Management Board, entrusting her with the position of Vice-President of the Management Board and managing the duties of the Management Board until the approval of the Polish Financial Supervision Authority to appoint her as President of the Management Board of the Bank.
On March 3, 2021, the Polish Financial Supervision Authority approved the appointment of Ms. Iwona Duda for the position of the President of the Bank's Management Board.
Information about the education and professional experience of Ms. Iwona Duda was provided in the current report No. 20/2020 of May 13, 2020.

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-232WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łopuszańska38D
(ulica)(numer)
22 555 22 2222 555 23 23
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@alior.plwww.aliorbank.pl
(e-mail)(www)
107-001-07-31141387142
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Dariusz SzwedWiceprezes Zarządu
2021-03-04Maciej BrzozowskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk