• Odbierz prezent
ALIOR BANK S.A.: Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Alior Banku S.A. (2021-03-17 19:48)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Alior Banku S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 17 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie delegowania Pana Mikołaja Jerzego Handschke, Członka Rady Nadzorczej Banku, do wykonywania przez okres od dnia 21 marca 2021 roku do dnia 20 czerwca 2021 roku – z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia delegacji – czynności Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za obszar finansów.
Informacja o wykształceniu oraz przebiegu pracy zawodowej Pana Mikołaja Jerzego Handschke została przekazana w raporcie bieżącym nr 43/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Delegating a Supervisory Board Member to temporarily perform the duties of the

Vice-President of the Management Board of Alior Bank S.A.

With reference to the current report No. 43/2020 of December 21st, 2020, Alior Bank S.A. (”Bank”) hereby informs that on March 17th, 2021, the Supervisory Board of the Bank adopted a resolution on delegating Mr. Mikołaj Jerzy Handschke, Member of the Bank's Supervisory Board, for the period from March 21st, 2021 to June 20th, 2021 - subject to the possibility of early termination of the delegation - the activities of the Vice-President of the Management Board responsible for the area of finance.

Information about the education and professional experience of Mr. Mikołaj Jerzy Handschke was provided in the current report No. 43/2020 of December 21st, 2020.

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-232WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łopuszańska38D
(ulica)(numer)
22 555 22 2222 555 23 23
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@alior.plwww.aliorbank.pl
(e-mail)(www)
107-001-07-31141387142
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Maciej Brzozowski Wiceprezes Zarządu
2021-03-17Dariusz SzwedWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk