• Odbierz prezent
Alior Bank

28 lutego Alior Bank opublikował wyniki finansowe za 2019 rok. Były one słabsze od oczekiwań analityków. W tym samym dniu bank przedstawił też swą strategię na najbliższe lata.

 

28 lutego przed sesją na GPW Alior Bank opublikował raport roczny za 2019 rok.

W czwartym kwartale wynik odsetkowy wyniósł 747 mln zł wobec 803,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 7% rok do roku. Okazał się on niższy o 5% od konsensusu analityków na poziomie 785,6 mln zł. Wynik prowizyjny wyniósł 165 mln zł wobec 115,3 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 43% rok do roku. Był zgodny z oczekiwaniami analityków. Czwarty kwartał bank zakończył stratą netto w wysokości 20 mln zł wobec 180,5 mln zł zysku rok wcześniej. Analitycy spodziewali się zysku netto na poziomie 5,1 mln zł.

W czwartym kwartale odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 335,1 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się odpisów na poziomie 310,9 mln zł. W ubiegłym tygodniu Alior Bank poinformował, że utworzył dodatkową rezerwę w wysokości 186 mln zł na zwroty związane z przedterminowymi spłatami kredytów przed 11 września 2019 r., która miała powiększyć pozostałe koszty operacyjne.

W całym 2019 r. Alior Bank uzyskał wynik z tytułu odsetek w wysokości 3,18 mld zł wobec 3,08 mld zł rok wcześniej. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 666,57 mln zł wobec 710 mln zł przed rokiem. W 2019 r. bank wypracował zysk netto w wysokości 252,83 mln zł wobec 713,37 mln zł rok wcześniej.

W dniu publikacji wyników Alior Bank przedstawił strategię na lata 2020-2022. Według założeń banku do 2022 r. liczba klientów indywidualnych zwiększy się o 420 tysięcy, a biznesowych o 80 tysięcy. Bank spodziewa się, że w tym okresie wskaźnik ROE wzrośnie do poziomu ponad 10% z 8,4% w 2019 r., a wartość aktywów zwiększy się do 95 mld zł z poziomu 77 mld zł.

W pierwszych godzinach handlu na GPW kurs akcji Alior Bank spadł o 11%.

Notowania: Alior Bank SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:ALR/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk