• Odbierz prezent
Alert rynkowy - Spadek dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) w Polsce w Q2 2022: skala spowolnienia gospodarczego mocno przekroczyła oczekiwania rynkowe
fot. freepik.com

Główny Urząd Statystyczny opublikował dzisiaj wstępne szacunki dotyczące dynamiki PKB w Polsce w II kwartale 2022 r. Opublikowane dane świadczą o tym, że skala spowolnienia gospodarczego przekroczyła oczekiwania rynkowe, ponieważ w ujęciu kwartał do kwartału polska gospodarka skurczyła się o 2,3%, podczas gdy oczekiwania rynkowe zakładały spadek jedynie o 0,8% (w I kwartale wzrost o 2,5% kw/kw).

Spadek dynamiki nastąpił również w ujęciu rok do roku, gdzie wzrost wyniósł zaledwie 5,3% wobec oczekiwań na poziomie 6,3% (w I kwartale 2022r. wzrost o 8,5% r/r).

Alert rynkowy - Spadek dynamiki PKB w Polsce - 1

 

Powyższe odczyty wpisują się w oczekiwania ekonomistów BNP Paribas, którzy na początku sierpnia zakładali, że w świetle pogarszających się perspektyw wzrostu gospodarczego na świecie, w tym zwłaszcza w strefie euro, oraz słabnącej koniunktury w krajowym przemyśle i sektorze budowlanym także obniżyli swoją prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce w tym i przyszłym roku do 4,5% i 0,5% z odpowiednio 5,5% i 1,5%. Spodziewają się także, że poziom PKB będzie obniżać się do końca br. a gospodarka powróci na ścieżkę wzrostu na przełomie zimy i wiosny przyszłego roku.

Alert rynkowy - Spadek dynamiki PKB w Polsce - 2

 

Ponadto, ekonomiści BNP Paribas zakładają także, że w warunkach spadającej aktywności gospodarczej Rada Polityki Pieniężnej złagodzi swoje nastawienie i w bieżącym roku podniesie stopę referencyjną NBP maksymalnie o 50pb do 7.00%. Jednocześnie, Rada może powrócić do zaostrzania polityki pieniężnej na początku 2023 roku, kiedy gospodarka zacznie ponownie nabierać rozpędu. Jest to przede wszystkim związane z przewidywanym przez nas osłabieniem kursu złotego w najbliższych miesiącach. W efekcie, widzimy przestrzeń do podwyższenia stóp procentowych o dodatkowe 100pb do 8.00% w pierwszych miesiącach 2023 roku.

 

 

Oczekiwania względem spowolnienia gospodarczego, a co za tym idzie implikacje co do mniejszego zacieśniania polityki pieniężnej przez Radę Polityki Pieniężnej powinno pozytywnie wpływać na rynek polskich obligacji skarbowych charakteryzujących się dłuższym terminem zapadalności. Rentowności polskich dziesięcioletnich obligacji rządowych spadły od czerwca z poziomu ok. 8% do obecnie obserwowanych okolic 5,5%. W powyższe wpisuje się rewizja nastawienia Biura Maklerskiego do tej klasy aktywów, które zostało podniesione z -1 do 0, co oznacza, że spektrum preferowanych obligacji zmieniło się z tych o terminie zapadalności zawartym w przedziale od 1,5 do 3,5 roku na takie, których termin zapadalności zawiera się w przedziale od 3 do 5 lat.


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk