• Odbierz prezent
ALDA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (2021-03-31 15:05)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
ALDA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich („Spółka") informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 marca 2021 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:
- M I K sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich - 1.095.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 100,00% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 47,74% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALDA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALDA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
57-200Ząbkowice Śląskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Melioracyjna6
(ulica)(numer)
+48 74 816 41 74+48 74 816 41 76
(telefon)(fax)
inwestorzy@alda.com.plwww.alda.com.pl
(e-mail)(www)
887-17-627-57020660880
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31WOJCIECH MAZIARZPREZES ZARZĄDU

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk