• Odbierz prezent
ALDA S.A.: Rejestracja Spółki zależnej od Emitenta i powstanie grupy kapitałowej (2021-03-16 15:31)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
ALDA S.A.
Temat
Rejestracja Spółki zależnej od Emitenta i powstanie grupy kapitałowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 marca 2021 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki zależnej od Emitenta pod firmą ALDA POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (dalej: „AP”). Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym AP, tj. 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł. Do Zarządu AP powołano Pana Wojciecha Maziarza - Prezesa Zarządu Spółki. Przedmiotem przeważającej działalności AP jest produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALDA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALDA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
57-200Ząbkowice Śląskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Melioracyjna6
(ulica)(numer)
+48 74 816 41 74+48 74 816 41 76
(telefon)(fax)
inwestorzy@alda.com.plwww.alda.com.pl
(e-mail)(www)
887-17-627-57020660880
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16WOJCIECH MAZIARZPREZES ZARZĄDU

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk