• Odbierz prezent
ALDA S.A.: Podpisanie aneksu do Listu Intencyjnego (2021-03-03 15:12)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
ALDA S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do Listu Intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. informuje, iż w dniu 3 marca 2021 r. podpisał z akcjonariuszami Panem Markiem Frycem, Panem Karolem Maziarzem i MiK sp. z o.o. (dalej „Akcjonariusze”) oraz dwoma osobami fizycznymi (dalej: „Inwestorzy”) aneks do Listu Intencyjnego (dalej: „Aneks”).

Mocą Aneksu Strony podtrzymały wcześniejsze zapewnienia co do chęci wzajemnej współpracy, a w związku ze zmianą niektórych okoliczności postanowiły o zmianie części zapisów Listu Intencyjnego. Między innymi, zmianie uległa liczba akcji, którą Akcjonariusze zbywaliby na rzecz Inwestorów lub podmiotów przez nich wskazanych z 1.995.000 akcji na 1.878.450 akcji, przy czym zrezygnowano z zawarcia umów przedwstępnych, które miały być pierwotnie zawarte do dnia 15 marca 2021 r. Ponadto, przed transakcją, akcje imienne winne być zamienione na akcje na okaziciela i objęte, wraz z dotychczas nienotowaną serią na okaziciela, wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.

W zakresie działań, które mają doprowadzić w Spółce do wydzielenia jej dotychczasowej działalności jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) oraz wniesienia ZCP do nowego podmiotu w 100% zależnego od Spółki i dalsze zbycie całości udziałów w tym podmiocie albo sprzedaży ZCP przez Spółkę, Strony zgodziły się na zmianę uprzedniej wartości ZCP z 1.400.000 zł (jeden milion i czterysta tysięcy złotych) na kwotę ok. 4.000.000 zł (cztery miliony złotych), co jest uzasadnione raportem z wyceny sporządzonym dla Spółki, o czym informowano raportem bieżącym nr 1/2021 w dniu 2 marca 2021 r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALDA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALDA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
57-200Ząbkowice Śląskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Melioracyjna6
(ulica)(numer)
+48 74 816 41 74+48 74 816 41 76
(telefon)(fax)
inwestorzy@alda.com.plwww.alda.com.pl
(e-mail)(www)
887-17-627-57020660880
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03WOJCIECH MAZIARZPREZES ZARZĄDU

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk