• Odbierz prezent
ALDA S.A.: Otrzymanie raportu z wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa (2021-03-02 12:37)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
ALDA S.A.
Temat
Otrzymanie raportu z wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 2 marca 2021 r. otrzymał, od wyspecjalizowanego podmiotu, raport z wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci działalności produkcyjnej, usługowej oraz handlowej (dalej: „ZCP”), przeprowadzony na potrzeby ewentualnego wydzielenia ZCP i wniesienia go aportem do nowego podmiotu w 100% zależnego od Spółki i dalsze zbycie całości udziałów w tym podmiocie albo sprzedaży ZCP przez Spółkę, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2020 w dniu 21 grudnia 2020 r.
Wartość wyceny ZCP, przy użyciu metody dochodowej – zdyskontowanych przepływów pieniężnych, wyniosła 4.053.100,00 zł (cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące sto złotych) i istotnie odbiega od wartości wskazanej przez strony w liście intencyjnym z dnia 21 grudnia 2020 r., przez co konieczne będzie zawarcie stosownego aneksu w tym zakresie. Zlecenie sporządzenia wyceny stanowi realizację analizy możliwości wydzielenia ZCP w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02WOJCIECH MAZIARZPREZES ZARZĄDU

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk