• Odbierz prezent
ALD: Zamiana akcji uprzywilejowanych imiennych serii A i D na akcje zwykłe na okaziciela (2021-03-11 16:01)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Spółki ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich („Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 334 §2 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie wniosków trzech akcjonariuszy z dnia 10 marca 2021 r., posiadających wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje uprzywilejowane imienne serii A i D, w dniu 11 marca 2021 r. podjął uchwałę, mocą której dokonał zamiany 563.450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A na 563.450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz zamiany 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii D, na 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D. W wyniku powyższej zamiany akcji, zmianie uległa ogólna liczba głosów w Spółce z 3.027.050 na 2.293.600.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-11 16:01:45WOJCIECH MAZIARZ PREZES ZARZĄDU

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk