• Odbierz prezent
ALD: Raport Roczny za rok 2020 (2021-03-04 13:29)
Zarząd ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich („Spółka”), niniejszym przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2020.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-04 13:29:50WOJCIECH MAZIARZPREZES ZARZĄDU

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk