• Odbierz prezent
ALD: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2021 r. (2021-03-04 16:57)
Zarząd Spółki ALDA SA z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 marca 2021 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Joanna Grzela , w Ząbkowicach Śląskich, przy ul. Aliantów 1.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami. Kompletna dokumentacja zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-04 16:57:45WOJCIECH MAZIARZPREZES ZARZĄDU

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk