• Odbierz prezent
 • Odbierz prezent
Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – wrzesień 2018 r
 • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 20,0% rdr do 21,9 mld zł we wrześniu 2018 r.
 • Spadek łącznego wolumenu obrotu kontraktami terminowymi o 1,7% rdr do poziomu 720,3 tys. szt. we wrześniu 2018 r.
 • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 145,7% do poziomu 30,8 TWh we wrześniu 2018 r.
 • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym r. o 39,6% rdr do 19,4 TWh we wrześniu 2018 r.
 • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia na rynku spot o 9,3% do 4,1 TWh we wrześniu 2018 r.

  Inwestuj w akcje na GPW z prowizją 0,2% min. 2,99 PLN oraz w akcje zagraniczne z prowizją 0,12% min. 4,99 USD/EUR.

   
  Sprawdź konto demo oraz konto rzeczywiste w XTB

   

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 25,2 mld zł we wrześniu 2018 r., czyli o 28,7% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła we wrześniu 2018 r. o 20,0% rdr do poziomu 21,9 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła we wrześniu 2018 r. poziom 1,1 mld zł o 26,0% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec września 2018 r. wyniosła 58 974,76 pkt i była o 8,3% niższa niż przed rokiem.

FXMAG akcje aktywność inwestorów na rynkach grupy gpw – wrzesień 2018 r gpw obrót akcjami newconnect 1

 

Na rynku NewConnect we wrześniu 2018 r. odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 6,1% rdr do poziomu 114,9 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect we wrześniu spadła o 6,5% rdr i wyniosła 102,6 mln zł.

FXMAG akcje aktywność inwestorów na rynkach grupy gpw – wrzesień 2018 r gpw obrót akcjami newconnect 2

We wrześniu 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 720,3 tys. szt., o 1,7% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 3,6% do poziomu 135,8 tys. szt.

FXMAG akcje aktywność inwestorów na rynkach grupy gpw – wrzesień 2018 r gpw obrót akcjami newconnect 3

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 83,1 mld zł na koniec września 2018 r. wobec 68,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku[3]. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła we wrześniu 2018 r. o 32,8% rdr do poziomu 154,5 mln zł.

FXMAG akcje aktywność inwestorów na rynkach grupy gpw – wrzesień 2018 r gpw obrót akcjami newconnect 4

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w sierpniu tego roku 40,5 mld zł i była o 36,5% niższa niż rok wcześniej.

FXMAG akcje aktywność inwestorów na rynkach grupy gpw – wrzesień 2018 r gpw obrót akcjami newconnect 5

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym we wrześniu 2018 r. wyniósł 30,8 TWh, co oznacza wzrost o 145,7% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 167,4% rdr do poziomu 28,6 TWh.

FXMAG akcje aktywność inwestorów na rynkach grupy gpw – wrzesień 2018 r gpw obrót akcjami newconnect 6

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł we wrześniu 2018 r. 19,4 TWh, o 39,6% więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 39,2% do poziomu 0,9 TWh. Na rynku terminowym odnotowano natomiast wzrost o 48,5% do poziomu 18,6 TWh.

FXMAG akcje aktywność inwestorów na rynkach grupy gpw – wrzesień 2018 r gpw obrót akcjami newconnect 7

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty")[4], na rynku spot wyniósł we wrześniu 2018 r. 4,1 TWh, co oznacza wzrost o 9,3% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 71,0% rdr osiągając we wrześniu 2018 r. poziom 17,5 ktoe.

FXMAG akcje aktywność inwestorów na rynkach grupy gpw – wrzesień 2018 r gpw obrót akcjami newconnect 8

We wrześniu 2018 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

Kapitalizacja 421 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec września 2018 r. 624,62 mld zł (146,23 mld EUR). Łączna kapitalizacja 470 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec września tego roku 1 235,93 mld zł (289,35 mld EUR).

Na NewConnect we wrześniu 2018 r. zadebiutowała spółka Medinice o wartości oferty 4,88 mln zł.


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk