• Odbierz prezent
Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – kwiecień 2020 roku
 • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 71,4% rdr do 23,5 mld zł w kwietniu 2020 r.
 • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect o 1 176,6% do 1,1 mld zł w kwietniu 2020 r.
 • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 133,0% rdr do poziomu 521,2 tys. szt. w kwietniu 2020 r.
 • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na akcje o 131,3% rdr do poziomu 206,4 tys. szt. w kwietniu 2020 r.
 • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami na waluty o 12,5% rdr do poziomu 97,1 tys. szt. w kwietniu 2020 r.
 • Wzrost wolumenu obrotu opcjami o 58,2% rdr do poziomu 23,2 tys. szt. w kwietniu 2020 r.
 • Wzrost łącznego obrotu produktami strukturyzowanymi o 199,0% rdr do 268,9 mln zł w kwietniu 2020 r.
 • Wzrost łącznego obrotu ETF-ami o 812,5% rdr do 100,2 mln zł w kwietniu 2020 r.
 • Wzrost wartości obrotu obligacjami nieskarbowych na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń o 12,6% do poziomu 213,7 mln zł w kwietniu 2020 r.
 • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 35,3% do poziomu 24,6 TWh w kwietniu 2020 r.
 • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 23,7% rdr do 13,8 TWh w kwietniu 2020 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 23,7 mld zł w kwietniu 2020 r., czyli o 69,4% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła w kwietniu 2020 r. o 71,4% rdr do poziomu 23,5 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w kwietniu 2020 r. 1,176 mld zł, o 71,4% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec kwietnia 2020 r. wyniosła 46 117,00 pkt i była o 23,3% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w kwietniu 2020 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 1 002,0% rdr do poziomu 1,101 mld zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w kwietniu wzrosła o 1 176,6% rdr i wyniosła 1,086 mld zł.

W kwietniu 2020 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 847,8 tys. szt., czyli o 104,8% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 133,0% rdr do poziomu 521,2 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 131,3% rdr do 206,4 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 12,5% rdr do 97,1 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 58,2% rdr do 23,2 tys. szt.

W kwietniu 2020 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 199,0% rdr do poziomu 268,9 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 812,5% rdr do 100,2 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 93,5 mld zł na koniec kwietnia 2020 r. wobec 90,0 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w kwietniu 2020 r. o 12,6% rdr do poziomu 213,7 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w kwietniu 2020 r. 18,4 mld zł wobec 33,3 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 44,6% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w kwietniu 2020 r. wyniósł 24,6 TWh, co oznacza wzrost o 35,3% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 3,3% rdr do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 42,6% rdr do poziomu 21,8 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w kwietniu o 23,7% rdr do 13,8 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 10,1% do poziomu 2,1 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 32,6% rdr do poziomu 11,7 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty")[2], na rynku spot wyniósł w kwietniu 2020 r. 2,2 TWh, co oznacza spadek o 63,7% rdr. Kwietniowe dane w tej linii biznesowej są nieporównywalne rdr z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło wraz z końcem czerwca 2019 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 57,1% rdr osiągając w kwietniu 2020 r. poziom 16,4 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł w kwietniu 2020 r. o 63,2% rdr, do wolumenu 2,0 TWh.

Kapitalizacja 397 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec kwietnia 2020 r. wyniosła 439,4 mld zł (96,7 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 445 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec kwietnia 2020 r. 827,8 mld zł (182,3 mld EUR).

Na Głównym Rynku GPW w kwietniu 2020 r. zadebiutowała spółka Games Operators, której wartość oferty wyniosła 24,2 mln zł.

Na rynku NewConnect w kwietniu 2020 r. zadebiutowały akcje spółki SimFabric (wartość oferty 0,6 mln zł).

W kwietniu 2020 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tak samo jak rok wcześniej.

W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.


GPW w Warszawie - wiadomości prasowe

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk