• Odbierz prezent
Aktualności giełdowe. Tydzień pod znakiem odwrócenia tendencji wzrostowej i umacniania kursu dolara (USD/PLN, EUR/USD)

Drugi, pełny tydzień nowego roku stał pod znakiem odwrócenia tendencji wzrostowej z poprzednich tygodni i korekty na rynkach akcji. Niestety krajowy rynek akcji negatywnie wyróżniał się słabością na tle rynków bazowych tracąc ponad 3%. Wyraźnie lepiej zachowywały się indeksy średnich i mniejszych spółek, które odpowiednio odnotowały niecałe 2% straty i minimalny zysk w przypadku sWIG80. Duże zróżnicowanie obserwowaliśmy w notowaniach poszczególnych sektorów na GPW. Pozytywnie wyróżnił się WIG-Budownictwo oraz WIG-Spożywczy. W przypadku branży budowlanej była to reakcja na znakomite szacunki wyników Budimexu za IV kwartał (zysk netto +130%), co wzmacnia oczekiwania inwestorów co do rezultatów które opublikują pozostali przedstawiciele branży. Jeżeli chodzi o sektor spożywczy to pozytywnie wyróżniają się spółki producenci rolni, których kursy podążają za silnie rosnącymi w ostatnich tygodniach cenami zbóż.

Z drugiej strony korektę ponad 3% w skali tygodnia odnotowały bardziej cykliczne branże jak Odzież, Paliwa, Banki i Chemia, co wpisuje się w scenariusz korekty ponieważ to spółki z tych branż najmocniej rosły w ostatnich tygodniach. W przypadku banków inwestorzy mogli zwrócić uwagę na słowa prezesa NBP, który w trakcie piątkowej konferencji powiedział, że dopuszcza obniżenie stóp procentowych do ujemnych poziomów w przypadku pogorszenia się sytuacji gospodarczej. Scenariuszem bazowym NBP jest jednak ożywienie gospodarcze i stabilizacja stóp do 2022 r. Dla banków w regionie negatywną informacją mogło być także nieoczekiwane obniżenie stopy procentowej przez Bank Centralny Rumunii. Podsumowując w ubiegłym tygodniu WIG20 przebił w dół pierwszy poziom wsparcia na 2 000 pkt, i o ile indeks nie powróci szybko ponad przełamane wsparcie, korekta może być kontynuowana do kolejnego istotnego poziomu, jakim jest strefa ok. 1 870 – 1 900 pkt. tworzona przez lokalne minimum z grudnia oraz lokalne maksima z połowy ubiegłego roku.

Na postrzeganie GPW relatywnie negatywnie może wpływać także obserwowany od początku stycznia trend umocnienia dolara amerykańskiego

W przypadku krajowej waluty przełożyło się to na wzrost kursu USD/PLN z okolic 3,65 w grudniu do ok. 3,75 obecnie. Notowania EUR/PLN pozostają od początku roku w okolicach 4,52-4,55, a nieco wyższe poziomy kursu mogą wynikać ponadto z oceny RPP odnośnie tego, iż mocny kurs złotego może ograniczać tempo ożywienia gospodarczego. W komunikacie Rady Polityki Pieniężnej opublikowanym po grudniowym posiedzeniu, wymieniono interwencje walutowe jako jeden z instrumentów, który ma służyć wzmocnieniu oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę. Powyższe można odczytywać jako potencjalną zapowiedź kolejnych interwencji, które miałyby na celu osłabienie polskiego złotego.

Korektę w notowaniach obserwowaliśmy także w przypadku indeksów na rynkach bazowych

Poza realizacją zysków przez inwestorów, wydaje się, że głównymi obawami inwestorów jest wysokie tempo rozprzestrzeniania się COVID-19, pomimo rozpoczęcia programu szczepień w Europie oraz możliwe trwanie restrykcji gospodarczych aż do wiosny, na co zwracała uwagę kanclerz Niemiec, Angela Merkel. Relatywnie lepiej zachowywały się indeksy mniejszych spółek w Stanach Zjednoczonych, czyli głównie Russel2000. W ten sposób inwestorzy mogą dyskontować oczekiwane zwiększenie stymulusu fiskalnego przed administrację Demokratów, co pozytywnie wpłynęłoby na notowania w tym segmencie, gdzie obecnych jest więcej spółek cyklicznych i z ekspozycją na amerykańskiego konsumenta. W kolejnych tygodniach głównym tematem dla rynków akcji będzie sezon publikacji wyników kwartalnych przez amerykańskie spółki. Dane za IV kwartał 2020 roku podały już 15 stycznia m.in. JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. i Wells Fargo & Co. – wyniki banków wypadły powyżej oczekiwań, co może być umiarkowanie pozytywnym sygnałem dla inwestorów.

Informacja dot. rynku funduszy inwestycyjnych

Według najnowszych danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, krajowe fundusze inwestycyjne odnotowały w grudniu napływy netto w wysokości 3,6 mld zł, co wpłynęło na pozytywny bilans sprzedaży całego, 2020 roku na poziomie +0,35 mld zł pomimo niesprzyjającego otoczenia i rekordowych odpływów na przełomie I i II kwartału. Najwięcej środków w grudniu napłynęło do funduszy dłużnych (łącznie 2,6 mld zł), jednak saldo za cały 2020 rok pozostało ujemne.

Zeszły rok był za to bardzo udany dla rozwiązań mieszanych, do których napłynęło łącznie 3,5 mld zł, trzeba jednak pamiętać, że w tej kategorii znajdują się obecnie fundusze PPK, które notują comiesięszne, stabilne napływy (w grudniu +204 mln zł). Napływy do funduszy akcji w grudniu były dodatnie (+215 mln zł), jednak bilans roczny pozostał ujemny (-349 mln zł). Miniony rok był również okresem wzmożonego zainteresowania funduszami surowcowymi (min. z ekspozycją na metale szlachetne). Inwestorzy alkokowali w te rozwiązania ponad +0,5 mld. Zakładamy, że w otoczeniu historycznie niskich stóp procentowych i tym samym rentowności obligacji skarbowych, możemy być świadkami dalszych, solidnych napływów środków do funduszy inwestycyjnych.

W szczególności, powinny zyskiwać rozwiązania oferujące potencjalnie stopy zwrotu wyższe niż instrumenty dłużne, których realne stopy zwrotu w otoczeniu presji inflacyjnej mogą znaleźć się pod presją.

Środowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej nie przyniosło niespodzianek – stopy procentowe pozostały bez zmian

Naszym scenariuszem bazowym pozostaje brak ruchów w tym zakresie do końca bieżącego roku, jednak nie można całkowicie wykluczyć ewentualnej obniżki kosztu pieniądza, szczególnie że w ostatnich tygodniach komentarze członków RPP, w tym również prezesa NBP Adama Glapińskiego, sugerowały możliwość kolejnego cięcia stóp procentowych. Naszym zdaniem jednak taka decyzja wynikałaby z pogorszenia się perspektyw gospodarczych, które pomimo drugiej fali pandemii pozostają relatywnie optymistyczne. W tym świetle uważamy, że ewentualna obniżka stóp procentowych jest bardziej prawdopodobna na jednym z kolejnych posiedzeń, jeśli nastąpiłoby osłabienie ożywienia gospodarczego.

Z kolei Prezes Fed - Jerome Powell oświadczył w zeszłym tygodniu, że jest za wcześnie, żeby rozważać ograniczenie skali skupu aktywów przez amerykański bank centralny. W poprzednich tygodniach część członków FOMC sugerowała taką możliwość nawet w tym roku. W ocenie prezesa Powella perspektywy gospodarcze na najbliższe lata są optymistyczne, jednak siła gospodarki jest daleko mniejsza od oczekiwanej (co potwierdzają m.in. ostatnie, słabe dane o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych). Zdaniem prezesa Fed inflacja w USA musi trwale przekroczyć 2%, żeby zacząć rozważać zacieśnienie polityki pieniężnej.

W Stanach Zjednoczonych, odnotowano również spory przyrost nowych bezrobotnych

W pierwszym, pełnym tygodniu stycznia odnotowano napływ 965 tys. nowych bezrobotnych, co jest najwyższym poziomem od sierpnia 2020 roku. Na tamtejszy rynek pracy, negatywnie wpływa min. słaba sytuacja w branżach turystycznych i rozrywkowych, które pozostają ograniczone z uwagi na utrzymującą się sytuację pandemiczną.

W piątek poznaliśmy ostateczny odczyt krajowej inflacji za grudzień 2020 roku

Odczyt był lekko powyżej szacunku flash, tj. na poziomie 2,4% r/r. M/m ceny żywności i napojów bezalkoholowych pozostały bez zmian, a największy wzrost odnotowano w kategorii transportu (+2,1%) z uwagi min. na wzrost cen paliw. Najmocniej spadły ceny odzieży i obuwia, tj. o 1,5% m/m.

W nowym tygodniu, najbardziej owocny w odczyty danych makro będzie piątek, gdzie poznamy min. odczyty flash indeksów PMI za styczeń w najważniejszych gospodarkach Europy Zachodniej oraz USA oraz dane w zakresie krajowej sprzedaży detalicznej oraz produkcji budowlanomontażowej.


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk