• Odbierz prezent
Aktualne inicjatywy Newag: Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych
fot. freepik.com

Od 2021r. Newag prowadzi działania nakierowane na uzyskanie pozwolenia na budowę Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Sączu. Jedną z lokalizacji mają być tereny należące do firmy Newag wzdłuż ul. 29 Listopada. Spalarnia w zamyśle ma stanowić atrakcyjne cenowo oraz ekologiczne źródło energii dla Nowego Sącza i zakładu. Obiekt, zgodny ze standardami BAT, miałby przekształcać w prąd i ciepło 90 tys. ton odpadów rocznie. Spółka może potencjalnie zainwestować w segment utylizacji odpadów około 2 mld zł.

 

W związku z rozważaną inwestycją, firma złożyła wnioski o zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” oraz o „Punktową zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego”. 24 stycznia br. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał opinię do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2023-28, w którym stwierdził, że lokalizacja spalarni śmieci w Nowym Sączu jest niewłaściwa ze względu na aspekt środowiskowy.

 

W podobnym tonie wypowiedział się Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. W czerwcu 2023r. rada miasta przegłosowała jednak zgodę na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Nowym Sączu. Ich poparcie stało się zielonym światłem dla budowy spalarni. Uchwała ta została jednak zaskarżona przez Nadzór Prawny Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i zostanie poddana ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, m.in. z uwagi na fakt, że wspomniana uchwała budzi zastrzeżenia i wątpliwości prawne oraz ma istotny kontekst społeczny

 

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego


Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 4.0

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 4.0 polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW. Celem Programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. W Programie PWPA 4.0. udział wezmą spółki, które reprezentują 33 sektory gospodarki. Do najliczniej reprezentowanych możemy zaliczyć: oprogramowanie (5), nowe technologie (4), materiały budowlane (4) lub energia odnawialna (3). Kapitalizacja spółek w Programie waha się od około 51 mln zł do około 2 mld zł, a średnia kapitalizacja to około 375 mln zł (na dzień 31 maja 2023)    

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk