• Odbierz prezent
dywidenda

Portal Bankier poinformował o niecodziennej sytuacji, która miała miejsce w jednej ze spółek notowanych na rynku NewConnect. W wyniku pomyłki część akcjonariuszy otrzymała dywidendę, która nie była dla nich przeznaczona.

 

Opisana sytuacja dotyczy spółki Acartus z rynku NewConnect, prowadzącej sieć biur rachunkowych. W swym komunikacie z 1 lipca spółka poinformowała, że w związku z błędnym zgłoszeniem do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) zdarzenia dywidendy, spółka za jego pośrednictwem dokonała wypłaty dywidendy nieuprawnionym akcjonariuszom i w nieuprawnionym terminie.

W swym komunikacie spółka podała prawidłowe terminy: dzień ustalenia prawa do dywidendy - 16 lipiec 2020 r., dzień wypłaty dywidendy - 27 lipiec 2020 r. Spółka dodała, że w uzgodnieniu z KDPW będzie prowadzić czynności korygujące w tej sprawie, zmierzające do odzyskania omyłkowo wypłaconych kwot. Wspomniano również, że sytuacja ta nie wpływa na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, którym będzie przysługiwało prawo do dywidendy na dzień ustalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tj. 16 lipca 2020 r.

Portal Bankier zwrócił uwagę, że sytuację tę poprzedzały wcześniejsze pomyłki związane z datą tej dywidendy, która miała być najpierw przyznana 16 sierpnia, a wypłacona 27 sierpnia, a tymczasem chodziło o lipiec. 29 czerwca pomyłki zostały ostatecznie skorygowane, jednak okazało się, że dywidenda została już wypłacona nawet przed lipcowym terminem.

Nic dziwnego więc, że spółka chce odzyskać wypłacone środki, a akcjonariusze będą musieli się rozstać z otrzymanymi pieniędzmi. Chcąc otrzymać dywidendę wspomnianej spółki, należy posiadać akcje spółki 14 lipca. Dywidenda wyniesie 0,03 zł na akcję. Na środowej sesji giełdowej akcje spółki kosztowały 0,36 zł.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk