• Odbierz prezent
Akcje SELENY – dane finansowe i prognozy wyników rocznych
fot. Materiał własny

Po wynikach 2Q’22 (w drugiej połowie września) zarząd spółki wskazywał, że pomimo presji rynkowej na wolumeny i marże, nie spodziewa się w 2H’22 słabszych wyników r/r (w 3Q’22 wyniki był istotnie wyższy r/r, natomiast 4Q’21 spółka miała około 19 mln PLN). Spółka nie zorganizowała konferencji wynikowej po 3Q’22. W komentarzu prasowym prezes zwrócił m.in. uwagę na nadal spadający popyt, co będzie powodować presje marżową i wolumenową. Jednocześnie spółka chce swoją uwagę koncentrować na rynkach zachodnich (Europa Zachodnia i USA) oraz podtrzymać poprawę kapitału pracującego. Spółka nadal aktywnie szuka celów akwizycyjnych (z rozpoznawalną marką i dostępem do rynku) oraz podkreśla znaczenie „megatrendu” termomodernizacji i renowacji budynków.

 

Wyniki 3Q’22 były powyżej naszych założeń z października (o ok 30 mln PLN na poziomie EBITDA – zaskoczył głownie rynek Europy Wsch. i Azji). Implikuje to podniesienie przez nas prognoz na 2022 (zrealizowany lepszy wyniki 3Q’22 plus podniesienie nieco założeń na 4Q’22).

 

Zakładamy, że w 4Q’22 spółka może nadal notować wzrost przychodów na spadającym wolumenowo rynku ze względu na efekt wyższych cen produktów. Spodziewamy się sezonowo niższej marży brutto ze sprzedaży niż w 3Q’22. Ostrożnie przyjmujemy także -5 mln PLN na saldzie pozostałej działalności operacyjnej (utrzymująca się ekspozycja na rynek rosyjski - ryzyko ewentualnych odpisów przy badaniu sprawozdania przez audytora). Mimo to oczekujemy, że EBITDA nie powinna być słabsza r/r.

 

Nie zmieniamy istotnie naszych prognoz przychodowych na kolejne lata. Podwyższamy nieco estymowany poziom marży brutto ze sprzedaży (niższa krzywa forward ropy Brent) oraz obniżamy w nieznacznym stopniu prognozowany stosunek kosztów SG&A do przychodów (spowolnienie dynamiki płac). Implikuje to podniesienie naszych oczekiwań na lata 2023-24. Podtrzymujemy jednocześnie założenie, że wyniki 2023 mogą być słabsze niż 2022 (główne ryzyko to naszym zdaniem ekspozycja na rynki wschodnie).

 

W modelu uwzględniamy w 2023 roku rolowanie (poprzednio spłatę) pożyczek udzielonych głównemu akcjonariuszowi (54 mln PLN wg stanu na 3Q’22) na kolejne 2 lata. Przyjmujemy spłatę w 2025, obecnie spółka nie ma większych potrzeb kapitałowych, zakładamy, że pożyczka nie byłaby rolowana w sytuacji, gdyby spółka finalizowała jakieś większe transakcje M&A.

Akcje SELENY – dane finansowe i prognozy wyników rocznych  - 1

Akcje SELENY – dane finansowe i prognozy wyników rocznych  - 2

Akcje SELENY – dane finansowe i prognozy wyników rocznych  - 3

 

 

 

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego


Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW. Celem programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. Do programu zakwalifikowano 55 spółek notowanych na rynku głównym i 6 na NewConnect. W edycji na lata 2021-2023 do programu mogły być zgłoszone spółki notowane na rynku głównym oraz NewConnect na dzień 31 maja 2021 roku (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były przedmiotem analiz lub były przedmiotem analiz sporządzanych przez maksymalnie jednego analityka (analiz zawierających wycenę oraz rekomendację kierunkową). Dodatkowymi wymogami były kryterium kapitalizacji spółki co najmniej 50 mln zł (na dzień 31 maja 2021 roku), oraz wskaźnik free float przekraczający wartość 20 proc. (na dzień 31 maja 2021 roku).

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk