• Odbierz prezent
Akcje MABION na otwarciu zyskiwały 30%

Początek tygodnia na krajowym rynku przynosi osłabienie głównych indeksów, któremu w większej mierze podlega segment większych i średnich spółek (WIG20, mWIG40),niż mniejszych podmiotów skupionych w sWIG80. Drugą sesje spadają akcje CDPROJEKT obciążając tutaj indeks WIG20. Słabo zachowują się też spółki paliwowe i energetyczne, natomiast niewielka poprawa jest obserwowana dla sektora bankowego.

Mocny zwrot wykonały wczoraj akcje MABION, gdzie wcześniejszy komunikat o zawarciu porozumienia z australijską firmą VAXIN nt. wspólnej produkcji i wprowadzenia szczepionki na COVID mocno rozgrzał rynkowe nastroje i na otwarciu akcje zyskiwały nawet 30%. Jednakże już w późniejszych zapał kupujących osłabł, a gwałtowną zwyżkę zaczęli wykorzystywać sprzedający. Wczoraj zakończyło się posiedzenie RPP, zgodnie z oczekiwaniami pozostawiono bez zmian podstawowe parametry polityki pieniężnej. Środowisko niemal zerowych stóp procentowych przy inflacji bliskiej 3% oraz inflacji bazowej przekraczającej 4% r/r powoduje znaczny realną utratę oszczędności lokowanych przy stopie wolnej od ryzyka. Nawet rentowności obligacji „covidowych” wyższe od typowo skarbowych pozostają wyraźnie poniżej inflacji.

W bieżących komunikatach zwracamy uwagę na publikację wyników finansowych Grupy PGE. Po I półroczu została odnotowana wysoka strata netto 688 mln zł względem 1,7 mld zł zysku rok wcześniej. Istotnym obciążeniem wyniku były dokonane odpisy na utratę wartości aktywów, głównie akcji PGG oraz w segmencie Energetyki Konwencjonalnej, ich łączna wartość to 988 mln zł. Wynik EBITDA wyłączający zdarzenia jednorazowe wyniósłby 3,1 mld zł, czyli o 6% niżej r/r. Jako, że opublikowane wyniki są zbieżne z wcześniej publikowanymi szacunkami spółki, reakcja rynkowa nie powinna być skrajnie negatywna.

Na rynkach zagranicznych in plus wyróżniają się akcje amerykańskie kontynuujące wzrostowe odreagowanie, większej presji zakupowej są poddawane spółki technologiczne. Proces odreagowania jest jednak dość mocno wyważony, biorąc pod uwagę dynamikę wcześniejszego spadku, i można sądzić że wciąż są obecne duże obawy o nadmiernie wysokie wyceny wielu spółek. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na kończące się posiedzenie FED. Nie są oczekiwane zmiany w bieżącej polityce pieniężnej, natomiast FED ma przedstawić aktualizację prognoz gospodarczych oraz perspektywy dla stóp procentowych obejmujących 2023r. /Marcin Brendota/

WIG w układzie dziennym

Akcje MABION na otwarciu zyskiwały 30% - 1


Biuro Maklerskie Alior Bank SA

Zespół Analiz i Doradztwa Biura Maklerskiego Alior Bank SA: Zbigniew Obara, Marcin Brendota, Tomasz Kolarz  

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk