Advertisement
  • Odbierz prezent
Akcje JSW wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem

Od początku tygodnia utrzymują się słabsze nastroje na krajowym rynku. Nadal lekką przewagę relatywną, patrząc na zmiany głównych indeksów, utrzymują mniejsze spółki (sWIG80) nad średnimi (mWIG40) i dużymi (WIG20).

W podziale sektorowym słabo zachowują się akcje banków oraz sektora paliwowego. W odniesieniu do sektora paliwowego wzajemne relacje cen ropy oraz paliw nadal wywierają presję na niskie modelowe marże rafineryjne. W gronie największych spółek dużym zainteresowaniem cieszą się wciąż akcje JSW, a wysoki popyt winduje wycenę na nowe tegoroczne maksima. Nie pojawiły się nowe komunikaty, ale w tle wciąż pozostaje okazanie listy o strategicznych surowcach UE, na której jest podtrzymany główny produkt spółki – węgiel koksujący. W odniesieniu do spółek górniczych uwagę zwraca poranny spadek cen kontraktów terminowych na miedź, który może przełożyć się na słabsze zachowanie z początkiem sesji akcji KGHM.

W bieżących komunikatach zwracamy uwagę na poranne publikacje wyników finansowych spółek ARCHICOM oraz WIELTON. ARCHICOM w wydzielonym II kw wykazał, zarówno na poziomie sprzedaży jak i zysku netto, wynik wyższy od prognoz rynkowych, odpowiednio o 14% i 10%, ale też wyraźnie słabszy od ubiegłorocznego.Za całe półrocze zysk netto jest o blisko 16% wyższy od ubiegłorocznego. Z kolei WIELTON opublikował bardzo słabe wyniki, znacznie poniżej prognoz rynkowych oraz wyniku ubiegłorocznego, spodziewana reakcja rynkowa raczej będzie niekorzystna.

Na giełdach zagranicznych poranne notowania kontraktów terminowych na główne indeksy wykazują mocny spadek co zdecydowanie osłabia sentyment przed otwarciem dzisiejszej sesji na GPW. Jako jeden z powodów jest wskazywany wynik wczorajszego posiedzenia FED, na którym oprócz niewielkiej zmiany w podejściu do celu inflacyjnego, nie podjęto decyzji o kolejnych bodźcach w polityce pieniężnej, a wskazywano raczej na potrzebę działań stymulujących ze strony polityki fiskalnej. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na krajowe odczyty z rynku pracy (raport o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw) oraz z USA o rynku pierwotnym nieruchomości i cotygodniowe podsumowanie o nowych zasiłkach dla bezrobotnych. /Marcin Brendota/

WIG w układzie dziennym

Akcje JSW wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem - 1


Biuro Maklerskie Alior Bank SA

Zespół Analiz i Doradztwa Biura Maklerskiego Alior Bank SA: Zbigniew Obara, Marcin Brendota, Tomasz Kolarz  

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk