• Odbierz prezent
Akcje czy obligacje - co jest lepsze dla spółek, a co dla inwestorów?

Zapraszamy na kolejny odcinek programu satyryczno-edukacyjnego Spółki czy spod Lady, który poświęcony jest tematowi pozyskiwania kapitału od inwestorów przez spółki akcyjne.  Co jest korzystniejsze i łatwiejsze w zrealizowaniu - emisja akcji czy wypuszczenie na rynek obligacji korporacyjnych? Zapraszają Dawid Augustyn i Darek Dziduch.

 

Akcje czy obligacje?

 

Dodatkowe zabezpieczenia obligacji:

 • Od listopada 2018 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o emisji obligacji korporacyjnych (po aferze Getback)
 • Wszystkie muszą być rejestrowane w KDPW
 • Podlegają pod ustawę o obrocie papierami wartościowymi i ofercie publicznej
 • Wymagają prospektu emisyjnego przy emisjach publicznych
 • Jest to dodatkowe zabezpieczenie dla inwestorów detalicznych
 • Dla emitentów oznacza to wyższe koszty i więcej obowiązków regulacyjnych przy wypuszczaniu publicznych obligacji

 

Wady obligacji dla emitenta:

 • Obciążają bilans finansowy spółki
   • Obligacje są zawarte w sprawozdaniach finansowych spółki, w zobowiązaniach krótko lub długoterminowych
   • W bilansie krótkoterminowym gdy termin wymagalności jest krótszy niż 12 miesięcy
 • Najczęściej w bilansie zobowiązań długoterminowych
 • Wymagają wypłacania kuponu i wykupienia od obligatariuszy, w przeciwieństwie do akcji

 

Zalety obligacji dla emitenta:

 • Pozwalają spółkom niepublicznym przeprowadzić publiczną emisję (na Catalyst)
 • Dają możliwość pozyskania kapitału bez rozwadniania akcjonariatu
 • Emisja obligacji to finansowanie bez przekazywania udziałów inwestorom i bez obowiązku dzielenia się zyskiem (np. podczas wypłacania dywidendy)

 

Zalety akcji dla emitenta:

 • nie stanowią obciążenia dla bilansu spółki, są traktowane jako podwyższenie kapitału zakładowego
 • Nie wymagają spłaty przez spółkę
 • Emisje publiczne nie wymagają publikacji prospektu emisyjnego w przypadku spółek z NewConnect

 

Wady akcji dla emitenta:

 • nowa emisja wiąże się z rozwodnieniem akcjonariatu lub wymusza emisję z zachowaniem praw poboru
 • Pozyskanie kapitału wiąże się z przekazaniem części głosów na WZA nowym inwestorom
 • Emisja zobowiązuje do uwzględnienia nowych akcji podczas podziału zysku przy wypłacie dywidendy 
 • Emisja publiczna zarezerwowana jest wyłącznie dla spółek giełdowych (publicznych)

Darek Dziduch

Project Manager portalu FXMAG, prowadzący programy "Kurs bitcoina od zera", czy satyryczno-edukacyjny "Spółki czy spod lady". Edukuje w zakresie kryptowalut, promuje inwestycje ESG i śledzi nadużycia na rynkach finansowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania, którą przemyca do swoich tekstów i nagrań

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk