Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
AIRWAY MEDIX S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A. (2023-06-01 13:21)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2023
Data sporządzenia: 2023-06-01
Skrócona nazwa emitenta
AIRWAY MEDIX S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2023 dotyczącego porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A., Zarząd Airway Medix S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 31 maja 2023 roku Emitent zawarł z Adiuvo Investments S.A. porozumienie zmieniające warunki emisji 40.000 Obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda na mocy, którego termin wykupu tych obligacji został przesunięty z dnia 31 maja 2023 roku na dzień 31 grudnia 2023 roku. W pozostałym zakresie warunki emisji obligacji nie uległy zmianom.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AIRWAY MEDIX S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01 - 510Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. J. Zajączka11 lok. 14
(ulica)(numer)
+48 22 408 44 80+48 22 408 44 80
(telefon)(fax)
info@airwaymedix.pl www.airwaymedix.pl
(e-mail)(www)
5252568205146885502
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-06-01Marek Orłowski
Prezes Zarządu
Marek Orłowski
2023-06-01Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu Anna Aranowska-Bablok

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk