• Odbierz prezent
AIRWAY MEDIX S.A.: Zawarcie porozumienia do umowy kredytowej (2021-04-01 14:35)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
AIRWAY MEDIX S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 w sprawie zawarcia umowy kredytowej z izraelskim bankiem z siedzibą w Tel-Aviv [Bank], Zarząd Airway Medix S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym 1 kwietnia 2021 r. powziął informację o podpisaniu przez Bank porozumienia zmieniającego ww. umowę [Porozumienie].

Zgodnie z treścią zawartego Porozumienia wysokość udostępnionego Spółce kredytu została zwiększona o kwotę 0,7 mln zł euro, co stanowi odpowiednio równowartość ok. mln 3,3 mln zł wg. kursu NBP z dnia zawarcia Porozumienia.

W pozostałym zakresie Porozumienie nie wprowadza istotnych zmian do ww. umowy kredytowej, przy czym zgodnie z Porozumieniem Spółka dostarczy do Banku wymaganą dokumentację obejmującą m.in. aktualizację dokumentów zabezpieczeń.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AIRWAY MEDIX S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01 - 510Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. J. Zajączka11 lok. 14
(ulica)(numer)
+48 22 398 39 02+48 22 300 99 87
(telefon)(fax)
info@airwaymedix.plwww.airwaymedix.pl
(e-mail)(www)
5252568205146885502
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Marek OrłowskiPrezes ZarząduMarek Orłowski
2021-04-01Anna Aranowska-BablokCzłonek ZarząduAnna Aranowska-Bablok
2021-04-01Oron ZacharCzłonek ZarząduOron Zachar

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk