• Odbierz prezent
AIRWAY MEDIX S.A.: Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej (2022-12-08 04:50)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr53/2022
Data sporządzenia: 2022-12-08
Skrócona nazwa emitenta
AIRWAY MEDIX S.A.
Temat
Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Airway Medix S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 grudnia 2022 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Wojciecha Bablok z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 7 grudnia 2022 roku. Oświadczenie o rezygnacji nie zawiera informacji o jej przyczynach.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AIRWAY MEDIX S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01 - 510Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. J. Zajączka11 lok. 14
(ulica)(numer)
+48 22 408 44 80+48 22 408 44 80
(telefon)(fax)
info@airwaymedix.plwww.airwaymedix.pl
(e-mail)(www)
5252568205146885502
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-12-08Marek Orłowski
Prezes Zarządu
Marek Orłowski
2022-12-08Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu Anna Aranowska-Bablok

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk