• Odbierz prezent
AIRWAY MEDIX S.A.: Informacja nt. zakończenia prac rozwojowych nad produktem medycznym (2021-02-26 20:47)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
AIRWAY MEDIX S.A.
Temat
Informacja nt. zakończenia prac rozwojowych nad produktem medycznym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w raportach okresowych w zakresie rozwijanych technologii, w tym informacji o rozszerzeniu portflio o platformę technologiczną HyperForm związaną z grupą patentów dotyczących między innymi maski laryngologicznej [LMA], Zarząd Airway Medix S.A [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 26 lutego 2021 r. Emitent zakończył prace rozwojowe Produktu LMA i pomyślnie osiągnął etap tzw. design freeze. Powyższe oznacza, że możliwe jest przeniesienie produkcji LMA na skalę masową do podwykonawczej firmy produkcyjnej, lub partnera strategicznego.

W związku z zakończeniem procesu rozwoju LMA Emitent rozpoczął kolejny etap, który może przybliżać Spółkę do komercjalizacji tego produktu, polegający na prezentacji finalnego urządzenia partnerom strategicznym. Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną bezpośrednie spotkania oraz prezentacje produktu w ośrodkach klinicznych są niemożliwe [zakaz lotów dla izraelskiego zespołu]. W związku z tym prezentacje działania produktu odbywają się na odległość, z wykorzystaniem video.

Produkty LMA są stosowane w celu utrzymania drożności dróg oddechowych u pacjentów nieprzytomnych oraz w anestezjologii. Urządzenie LMA Hyperform, jest chronione trzeba patentami przyznanymi przez amerykański urząd patentowy.

O kolejnych istotnych etapach ewentualnej współpracy handlowej w zakresie produktu LMA Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AIRWAY MEDIX S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01 - 510Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. J. Zajączka11 lok. 14
(ulica)(numer)
+48 22 398 39 02+48 22 300 99 87
(telefon)(fax)
info@airwaymedix.pl www.airwaymedix.pl
(e-mail)(www)
5252568205146885502
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Marek OrłowskiPrezes ZarząduMarek Orłowski
2021-02-26Anna Aranowska-BablokCzłonek ZarząduAnna Aranowska-Bablok
2021-02-26Oron ZacharCzłonek ZarząduOron Zachar

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk